Rodna ravnopravnost i rodne norme. Koristeći rodnu perspektivu, fokusirajući se na maskulinitet(e) i feminitet(e) nastojimo da dekonstruišemo izazove sa kojima se mladići i devojke suočavaju u adolescenciji. Programi Centra E8 usmereni su na izgradnju veština koje su potrebne mladićima i devojkama za razvijanje zdravih odnosa zasnovanih na rodnoj ravnopravnosti, za shvatanje svog fizičkog, seksualnog i emocionalnog razvoja i za prevenciju svih oblika nasilja.

U pogledu unapređivanja rodne ravnopravnosti, konačni cilj je da žene imaju ista prava i mogućnosti kao i muškarci, i da se sud o njima ne donosi na osnovu roda i pola već na osnovu njihovih sposobnosti. Međutim, kod nas, kao i u većem delu sveta, žene se još uvek ne tretiraju ravnopravno. U celoj Evropi, statistike pokazuju da su žene još uvek slabije plaćene za iste poslove, da nemaju jednak pristup pozicijama moći i da imaju manje šanse za zaposlenje bilo zbog njihovog roda ili zato što imaju ili bi mogle da planiraju porodicu. I dalje je izrazita zastupljenost različititih oblika nasilja nad ženama i diskriminacije, nasilja u porodici i zlostavljanja. Takođe, pored svih napredaka, i dalje nije dramatično promenjena njihova rodna uloga u kući u kojoj se još uvek očekuje da one, na primer, rade većinu kućnih poslova, da kuvaju i brinu o deci. Da ne pominjemo da se žene još uvek često doživljavaju kao “slabiji” pol.

Neophodno je shvatiti važnost toga kako rodne društvene konstrukcije maskuliniteta i feminiteta utiču na stavove i ponašanja dečaka i mladića i devojčica i devojaka.  Za vreme adolescencije mladići i devojke su često uključeni u različita rizična ponašanja. Ovakva ponašanja uključuju, na primer, opijanje, eksperimentisanje sa drogama i iskustva nasilja, bilo kao žrtva ili počinilac. To je doba eksperimentisanja u kome pokušavaju da shvate kakav tip muškarca ili žena žele da budu. Mnogi mladići i devojke počinju da izlaze i imaju svoje prve seksualne odnose. Nedostatak znanja i veština da se nose sa ovim iskustvima izlaže ih riziku.

Specifičnost Centra E8, i regionalne Inicijative Mladića (Young Men Initiative) je značajan fokus na radu sa mladićima i muškarcima o pitanjima rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i zdravlja. Pored rastućeg priznanja, na svetskom nivou, da rad sa muškarcima i dečacima na suprotstavljanju rodnoj neravnopravnosti može imati pozitivan uticaj na bezbednost, zdravlje i dobrobit žena i devojaka, takođe postoji i bolje razumevanje toga kako kruti ideali o rodu i maskulinitetu mogu dovesti do određene ranjivosti kod muškaraca i dečaka. O tome svedoče njihove veće stope smrtnosti u saobraćajnim nesrećama, veće stope nasilja i samoubistava, te njihove veće stope korišćenja alkohola i supstanci u odnosu na žene i devojke. Neophodno je, radi dobrobiti i mladića i devojaka, da programi uključuju rodnu perspektivu u rad sa mladima. Rodne norme i društvene konstrukcije maskuliniteta često doprinose štetnim ponašanjima i praksama. Štetne posledice rigidnih rodnih normi osećaju devojke i žene. Disbalans moći u donošenju odluka, ranjivost na pojavu nasilja, otežan pristup određenim zdravstvenim servisima i društvena nejednakost koja ograničava prilike i mogućnosti, samo su neke od posledica uzrokovanih rodnim i štetnim tradicionalnim normama i uverenjima. Upravo zbog gore navedenih razloga, osnaživanjem mladih da prepoznaju štetne društvene norme i da im se efektivno suprotstave, razvijamo kritičnu masu mladih koji, koristeći stečeno znanje i veštine, donose odluke koje doprinose zdravlju, nenasilnom rešavanju problema u odnosima među njima i stvaramo društvo jednakih i ravnopravnih.

PROGRAMI