Patrijarhalno okruženje u Srbiji  i rigidne uloge koje proizilaze iz njega stvaraju potrebu za velikim i neprestanim radom na rodnim temama. Kada kažemo rodna tema, zapravo mislimo kako  na najbolji način naći odgovor na rodno zasnovano nasilje, koje vrlo često nije ni prepoznato i utoliko je opasnije. Patrijarhalni statovi i nasilne forme ponašanje se promovišu kroz različite sektore srpskog društva, kod kuće, u školi, u medijskim porukama, politički predstavnici ga prenose kroz svoj govor, jednom rečju u svim privatnim i javnim sferama. Upravo na ovaj način se oblikuju ‘’idealna’’ ponašanja devojaka i mladića koja ih mogu dovesti u riskatna ponašanja, i stoga je tema rodne ravnopravnosti i prevencija nasilja važna, hitna i obavezujuća.

Program Ž, program namenjen devojkama i devojčicama je nastao kao odgovor na prethodne iznete probleme, kao alat za rad i popravku naše budućnosti.

Program Ž čini metodologija na osnovu koje je kreiran trening program koji je namenjen devojkama uzrasta od 14 do 19 godina koje prelaze iz adolescentnog perioda u zrelo životno doba. Prisustvom i aktivnim učestvovanjem stiču znanje kroz radionice koje obrađuju teme koje se odnose na nasilje, rod i pol, rodne uloge, seksualno nasilje, etiketiranje, moć i odnosi, izražavanje vlastitih osećanja i druge.  Promocijom rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života kroz osvešćivanjem različitih pojmova i uslovljenih ponašanja, osnažujemo ih  kako bi donele ispravne odluke i uticale na sam kvalitet svog života, kao i da nađu svoje odgovore na nasilje koje ih okružuje. Uprkos tome što se ulaže puno rada u promovisanje osnaživanja žena, većina toga je bilo usmereno na iskustva odraslih žena. Manji je fokus bio na osnaživanju devojaka – na njihovim specifičnim iskustvima, odlukama, interesovanjima i dobrobitima (Greene, 2004), te stoga je jasna važnost rada upravo sa devojkama. Takođe, u ovom periodu se formiraju  stavovi, ponašanja i dinamike moći u ljubavnim i seksualnim odnosima, čineći to pogodnim vremenom da se kod devojaka promovišu veštine i razmišljanje o bezbednim odlukama i ravnopravnim odnosima između žena i muškaraca.

Priručnik Ž je priručnik za trenere/ice koji ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života kod devojaka kroz bavljenje socijalnim konstruktima feminiteta kao strategijom za građenje važnih životnih veština kod devojaka tokom prelaska  u odraslo doba.

Dokumenta