Sveobuhvatni cilj Programa Y je promocija i usvajanje zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja među mladima osporavanjem rodnih stereotipa. Koristeći rodnu perspektivu, nastojimo da dekonstruišemo neke od izazova sa kojima se mladići i devojke suočavaju u adolescenciji. Ovaj program nastoji da izgradi veštine koje su potrebne mladićima i devojkama za razvijanje zdravih odnosa zasnovanih na rodnoj ravnopravnosti, za shvatanje svog fizičkog, seksualnog i emocionalnog razvoja i za rešavanje svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.

Obrazovna osnova Programa Y sadržana je u Priručniku koji je namenjen edukatorima/kama, nastavnom osoblju, stručnim saradnicima/ama, omladinskim radnicima/ama odnosno svima zainteresovanima za rad sa mladima po pitanjima prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, o rodnoj ravnopravnosti i osporavanju štetnih rodnih normi, kao i o sekualno-reproduktivnom zdravlju i prevenciji (zlo)upotrebe droga i alkohola. Razvijen je i ceo „Y Obrazovni paket“ koji pored priručnika sa radionicama, sadrži i priručnik za kampanje i javne akcije mladih, Vodič za monitoring i evaluaciju i Vodič za prikupljanje sredstava.

Holistički pristup, na kojem se Program Y zasniva, definiše interaktivnu metodologiju koja je integrisana u sve aktivnosti i doprinosi realizaciji sveobuhvatnog cilja kroz jačanje znanja učenika i učenica (kognitivni razvoj), usvajanje novih i jačanje postojećih životnih veština (bihejvioralni razvoj) i kroz promene/usvajanje stavova i vrednosti. Radionice i aktivnosti Programa Y su zasnovane na modelu iskustvenog učenja prema kojem se mladi ljudi podstiču da preispitaju i analiziraju svoja iskustva i život, sa ciljem da shvate kako rod može održavati nejednake moći u vezama i tako učiniti ranjivim i mladiće i devojke. Ono što je najvažnije, aktivnosti angažuju učesnike/ce da razmišljaju o tome kako mogu da naprave pozitivne promene u svojim životima i zajednicama. Pored osnovnih treninga i radionica, organizujemo i treninge za vršnjačke edukatore i edukatorke, gde mladi vremenom napreduju, stiču i nova znanja i veštine pa i sami kasnije realizuju takve radionice u svojim školama i zajednicama. Edukativne aktivnosti su praćene i kampanjama/javnim akcijama koje uključuju iste mlade učesnike i učesnice, na nivou škola ili zajednica, kako bi se dalje proširile naše poruke i vrednosti o nenasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravim stilovima života. Tako je kampanja “Budi muško” i njene aktivnosti, pratilac aktivnosti Programa Y, takođe “Reaguj ljudski”, a od skora i kampanja “Jesi ok?”.

Važna komponenta Programa Y su i obuke namenjene nastavnicima/ama i stručnim saradnicima/ama u školama, o ovim temama i o upotrebi ovakve metodologije i radionica u radu sa mladima. “Program Y – mladi – Inovativni pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka” je akreditovani trodnevni program za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sa statusom od javnog interesa, namenjen školskom osoblju srednjih škola.

Ostale aktivnosti, povezane sa Programom Y, obuhvataju istraživanja, na nivou škola, ili na nacionalnom nivou (IMAGES Srbija 2018), organizovanje tribina i konferencija (MAN konferencije), letnjih kampova, projekcija filmova i organizovanje diskusija, pozorišnih predstava (“Muškarčine” link?) itd.

Dokumenta