Postoje brojni rizici i pretnje koji podstiču nasilno ponašanje kod mladih, a najčešće kod mladića, koji su i primarna ciljna grupa programa za prevenciju nasilja Centra E8. Postoje dominantna uverenja o tome šta znači “biti muško” koja utiču na stavove i ponašanje mnogih dečaka i muškaraca odnosno brojni pritisci na uklapanje u rodne stereotipe – npr. u restriktivne i često destruktivne norme maskuliniteta „biti čvrst, agresivan i nasilan“, spremnost na rizična ponašanja i nespremnost da ozbiljno shvate svoje zdravstvene probleme. Prema brojnim istraživanjima, mladići su češće od devojaka i počinioci i žrtve nasilja (a od strane drugih mladića) i karakterišu ih generalno veće stope nasilja i samoubistava, veće stope smrtnosti u saobraćajnim nesrećama, veće stope i veći pritisci na korišćenje alkohola i supstanci i generalno skloniji su rizičnim ponašanjima i opasnostima od situacija u kojima nanose štetu ili sebi ili drugima.

Po početnim (“baseline”) istraživanjima Centra E8, koji prethodne edukativnom radu u srednju školama, skoro polovina mladića izjavljuje da su bili fizički nasilni u prethodna 3 meseca. Po istraživanju Unicefa iz 2014. godine, u prva tri meseca školske godine, 74% srednjoškolaca/ki doživeli su barem jedan od oblika rodno zasnovanog nasilja, dok i dečaci i devojčice smatraju da je dozvoljeno seksualno uznemiravanje devojaka, tj okrivljavanje žrtve (primer, 69% devojčica i 64% dečaka se složilo sa rečenicom „Devojka koja oblači prekratke suknje i tesne majice, sama je kriva ako je neko napadne“). Potom, treba naglasiti i to da se 2/3 svih dečaka složilo sa stavom da osoba homoseksualne orijentacije zaslužuje fizičko nasilje. Slični rezultati dobijeni su i u istraživanjima Centra E8 iz 2015. u 2 beogradske srednje škole, gde 75-85% mladića smatra da je „u redu udariti homoseksualca ako flertuje sa mnom.“. Zabrinjavajući podaci su i iz našeg “M Istraživanja”, gde je npr. 28% ispitanika izjavilo da je fizičko nasilje opravdano ako je devojka/žena prevarila svog partnera.

Istraživanje Centra E8 “IMAGES Srbija” takođe nam je dalo važne rezultate po pitanju vršenja i trpljenja nasilja u životima mladića i muškaraca. Pitanja o raširenosti različitih oblika partnerskog nasilja pokazuju da je najčešći oblik nasilja vezan za uvrede i ponižavanja, koje je, po sopstvenom priznanju, primenjivala skoro ¹/₃ muškaraca prema svojim partnerkama. U ¼ slučajeva muškarci su namerno prestrašivali svoju partnerku. Šamaranje i bacanje predmeta na partnerku se događalo u ¹/5 slučajeva. Veoma raširen oblik nasilja je ekonomsko nasilje, i to u formi zabrane zapošljavanja. Po ovom istraživanju, u poslednjih 12 meseci svaki peti muškarac koji je vršio nasilje u partnerskom odnosu je pretio oružjem svojoj partnerki, a svaki četvrti je vređao partnerku. Oko ⁹/₁₀ muškaraca je izjavilo da nijednu devojku/ženu nije prisililo na seksualni odnos (90,5%), a svaki dvadeseti muškarac je to učinio jednom (5,4%). Svaki 50-i muškarac je u poslednjih 12 meseci učestvovao u grupnom silovanju. U celini posmatrano oko ¹/10 muškaraca iz uzorka ima iskustvo prisiljavanja na seksualni odnos, pod različitim okolnostima i različitih osoba. Svaki osmi muškarac je iskusio da ga je neko udario tokom poslednja tri meseca, svaki 25-i je iskusio pretnje hladnim oružjem, a svaki pedeseti pretnju pištoljem. Čak 22,3% najmlađih muškaraca je iskusilo da ih je neko udario u poslednja tri meseca (uzrast 18-24 god), kao i 26,9% muškaraca sa najnižim obrazovanjem.

Programi