Ovog maja, svedočili smo najstrašnijoj eskalaciji nasilja. Žrtve, ali i počinioci, bili su deca i mladi. Ovaj maj, nije nikada smeo da nam se dogodi. Ovaj maj, ne sme da se ponovi!

PREVENCIJA NASILJA među decom i mladima, mora biti shvaćena kao APSOLUTNI PRIORITET našeg društva i kao problem u čije se rešavanje moraju uključiti sve društvene instance, ne samo u prosvetnom sistemu Republike Srbije, već i u najširoj društvenoj sferi koja uključuje: roditelje/ke, staratelje/ke, učiteljice, nastavnike, profesorke i svo školsko osobolje, pedagoge, psihološkinje, ustanove socijalne zaštite, civilni sektor, predstavnike medija i radnike/ce u kulturi.

BUDUĆNOST ZA MLADE

“Budućnost za mlade” ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih zainteresovanih strana oko istog cilja – rešavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama.

Ovo zahteva inovativan i sistematičan pristup i snažnu posvećenost svih ljudi da udruže snage i rade u cilju stvaranja pozitivnih i mirnih društava za mlade. Pored regionalnih i nacionalnih akcija i zainteresovanih strana, potrebni su nam akteri koji dolaze iz zajednice i zajednička akcija da bismo ostvarili održive promene u budućnosti.

DEKLARACIJA

Došlo je vreme za promene i moramo da udružimo napore i iskustvo u jedan društveni pokret usmeren na prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, obrazovanje iz oblasti životnih veština i promociju zdravih životnih stilova među mladima.

 

Pokret “Budućnost za mlade” ima za cilj da približi različite glasove civilnog društva, neformalnih grupa građana, roditelja, nastavnika i drugih pristalica oko istog cilja – rešavanja pitanja i zagovaranja prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti, životnih veština i zdravstvenog obrazovanja u školama.

PROMENA KOJU ŽELIMO DA VIDIMO:

 • Programi obrazovanja iz oblasti životnih veština kao što je Program Y obavezni su u formalnom školskom programu širom regiona Zapadnog Balkana;
 • Platforma Future4Youth deluje kao resursni centar za obrazovanje iz oblasti životnih veština i zagovarački centar za osnaživanje članova da razmenjuju iskustva i preduzimaju zajedničke akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
 • Osnažene zajednice deluju kao dugoročni agenti promena za prevenciju nasilja, rodnu ravnopravnost, životne veštine i zdravstveno obrazovanje u školama;
 • Menjaju se stavovi o prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, životnim veštinama i zdravstvenom obrazovanju među mladima na Balkanu;

POTPIŠI DEKLARACIJU

FIZIČKA LICA


  PRAVNA LICA


   PROGRAM Y

   Sveobuhvatni cilj Programa Y je promocija i usvajanje zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja među mladima osporavanjem rodnih stereotipa. Nastojimo da dekonstruišemo neke od izazova sa kojima se mladići i devojke suočavaju u adolescenciji. Ovaj program nastoji da izgradi veštine koje su potrebne mladićima i devojkama za razvijanje zdravih odnosa zasnovanih na rodnoj ravnopravnosti, za shvatanje svog fizičkog, seksualnog i emocionalnog razvoja i za rešavanje svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.

   Edukativne aktivnosti

   Centar E8 pokreće niz edukativnih aktivnosti kao odgovor na eskalaciju nasilja u školama i društvu. Prijavite se za edukaciju mladih i nastavnog osoblja. 

   Za škole

   Radionica “Šta radim kada sam ljut/a?” deo je Programa Y, a trenutno izabrana kao najadekvatnija za trenutnu situaciju i potrebu. Cilj ove radionice je pomoći učesnicima i učesnicama da razmisle o tome kako da prepoznaju kada su ljuti i kako da izraze svoju ljutnju na konstruktivan, nenasilan način. Prepoznati teškoće sa kojima se mladi ljudi suočavaju prilikom izražavanja određenih osećanja i posledice po njih i njihove odnose.

   Radionica traje 90 minuta.


        Za nastavnike/ce
    Naučite kako da primenite Program Y – mladi, inovativni pristup u prevenciji nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka. Zasniva se na savremenim pedagoškim metodama rada, koje podrazumevaju saradnju i participativno učenje.
     
    Prema rešenju Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 151-00-00002/2021/03 program ima status od javnog interesa i ne naplaćuje se učesnicima.