Pored edukativnih modela kao što su Program M/Y, naš rad obuhvata i prateće društveno angažovane kampanje koje imaju za cilj da ojačaju ključne poruke obrazovnih programa i da podstaknu promene na nivou škola, ali i šire zajednice i javnosti. Prva, osnovna i krovna kampanja nastala iz Programa M je „Budi muško – Menjaj pravila“. Nastala je 2008. godine u saradnji svih partnerskih organizacija u okviru Young men initiative regionalnog programa, kroz participativan proces u koji su bili aktivno uključeni mladići iz ciljnih grupa širom Balkana – kroz mnoštvo kreativnih radionica, kroz kvalitativno istraživanje i fokus grupe.

Centralna tema ove kampanje je preispitivanje krutih normi maskuliniteta, kao i prevencija nasilja nad ženama, prevencija vršnjačkog nasilja svih oblika i promovisanje zdravlja i zdravih odnosa, od kojih su mnoge obrađene u edukativnim radionicama. Ton kampanje je provokativan, ali nije sklon držanju pridika. Iskustva u sprovođenju Programa M i Y su pozitivna i evaluacijom efektivnosti programa istraživači su identifikovali direktnu vezu između kampanja, radionica i razvoja pozitivne kulture koja doprinosi transformaciji nezdravih navika i promociji zdravih oblika ponašanja među mladima.

Isti mladi, koji pohađaju naše edukativne radionice, mogu se angažovati u prevenciji nasilja i promovisanju naših vrednosti najpre kroz formiranje aktivističkih klubova mladih – kao što su „Budi muško“ klubovi unutar našeg programa – koji potom sprovode javne akcije koje osmisle, kako bi se dalje proširile naše poruke i vrednosti o nenasilju i rodnoj ravnopravnosti, što može biti na nivou škole ili lokalne zajednice. Mogu organizovati, na primer, ulične akcije, prezentacije, crtanje grafita, razni događaji kao što fer-plej turniri, projekcije filmova a potom diskusije o ovim važnim temama. Mogu se uključiti u onlajn kampanje (a znamo koliko su onlajn komunikacije danas važne), mogu snimati video klipove sa porukama protiv nasilja, ili “flesh-mob“ tipove akcija. Mogu se uključivati i u kreativne radionice i procese koji imaju i svoje kreativne produkte kao što su pesme i spotovi, video klipovi, predstave, a koji opet nose poruke, edukuju i promovišu vrednosti programa. Potom, može se raditi na uključivanju poznatih ličnosti u ovakve kampanje (te su iz “Budi muško” proizašle i kampanje “Pravi muškarac”, “Super tata”) što doprinosi daljem širenju poruka, povećava vidljivost i doseg naših poruka.

VIDEO

Dokumenta

Vesti

PRATITE PROJEKAT BUDI MUŠKO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA