Konkurs za posao: Tim lider_ka IDE GLAS kampanje

Pozicija: Tim lider_ka IDE GLAS kampanje
Radno vreme: Pola radnog vremena
Period angažmana: 3+7 meseci
Očekivani početak angažmana: 15. april 2024.
Uslov: prebivalište u Srbiji

Centar E8.

CENTAR E8 je organizacija koja radi sa mladima i za mlade. Osnovani smo 2004. godine u Beogradu, kao omladinska organizacija. Tokom dvadeset godina kontinuiranog rada, porasli smo i profilisali se u ekspertsku organizaciju, čiji su programi namenjeni omladini širom Srbije. CENTAR E8 danas je zajednica koju čine stalni programi i entiteti, uključujući: REFLEKTOR TEATAR, društveno-angažovano pozorište sa stalnim repertoarom; ZOOMER.RS, omladinsku internet platformu čije sadržaje kreiraju mladi, za mlade; PROGRAM ZA RODNU RAVNOPRAVNOST i PROGRAM ZA POLITIČKU PARTICIPACIJU. Naš rad jedinstven je i prepoznatljiv po kombinaciji neformalne edukacije i omladinskog rada, sa pozorišnom, kulturnom i medijskom produkcijom.

Ukratko o IDE GLAS kampanji.

U okviru PROGRAMA ZA POLITIČKU PARTICIPACIJU već treću godinu zaredom realizuje se IDE GLAS kampanja. Sa ciljem da povećamo političku participaciju u Srbiji, u prethodne dve godine naši aktivisti_kinje su kroz door-to-door akciju razgovarali sa preko 100 000 građana_ki prenoseći im poruku kampanje. U želji da poboljšalju svakodnevni život u svojoj lokalnoj zajednici, mladi u 13 opština i gradova su pokrenuli inicijative i obratili se lokalnim samoupravama da reše probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Angažovanje građana je suština bez koje demokratija ne može da postoji, zbog toga nastavljamo da ih ohrabrujemo da se uključe u političke procese. Mladi koje je IDE GLAS kampanja okupila u svoju aktivističku mrežu će do februara 2025. godine, kroz još pet talasa kampanje i akcijama u okviru svojih lokalnih inicijativa, pomoći građanima_kama da poboljšaju svoj svakodnevni život i usmere rad lokalnih samouprava ka rešavanju problema u zajednici.

Više informacija: https://ideglas.rs/ 

Pozicija.

Tim IDE GLAS kampanje čine četiri članice sa iskustvom u sprovođenju terenskih kampanja, koordinaciji velikog broja aktivista_kinja i direktnoj komunikaciji sa građanima_kama. Širi tim kampanje čini i veliki broj aktivista_kinja. Tražimo osobu koja bi se pridružila našem timu, koja ne mora da poseduje iskustvo, ali poseduje liderski potencijal i spremna je za rad i učenje. 

Zaduženja i zadaci u timu za političku participaciju dele se na nedeljnom i dnevnom nivou, u skladu sa aktivnostima na IDE GLAS projektu. Obim posla može da varira: neki periodi su intezivniji od drugih. Ukupno radno vreme je 20 sati nedeljno, ali to vreme nije fiksno već se usklađuje prema aktivnostima. Periodi trajanja terenske kampanje su intenzivniji i zahtevaju veće angažovanje i više sati rada, dok su periodi između manje intenzivni. Angažman uključuje česta putovanja od grada do grada u Srbiji i koordinaciju više timova unutar jednog geografskog regiona, zbog toga nam nije važno iz kojeg grada dolaziš, već jedino da imaš prebivalište u Srbiji. Angažman podrazumeva rad od kuće, sastanke sa timovima (onlajn i uživo), kao i prisustvo treninzima za aktiviste_kinje.

Šta ćeš raditi u timu IDE GLAS kampanje?

 • Bavićeš se formiranjem, izgradnjom i razvojem nekoliko timova tokom trajanja projekta
 • Zajedno sa ostalim članovima_cama tima, bavićeš se koordinacijom kampanje i komunikacijom sa aktivistima_kinjama
 • Koordinisaćeš lokalnim timovima tokom trajanja terenske kampanje 
 • Svakodnevno ćeš izveštavati o napretku kampanje
 • Redovno ćeš prisustvovati sastancima i treninzima za aktiviste_kinje
 • Radićeš na razvoju plana i vodićeš sprovođenje lokalnih inicijativa u nekoliko gradova

Šta treba da doneseš sa sobom u tim IDE GLAS kampanje?

 • Posvećenost demokratizaciji kroz rad sa mladima
 • Želju za sticanjem znanja iz oblasti društvenih kampanja, javnog zagovaranja i lokalnih politika
 • Odgovornost pri izvršavanju zadataka
 • Izražene veštine komunikacije
 • Organizovanost, dinamičnost i snalažljivost
 • Sposobnost rada u velikim timovima
 • Napredne organizacione veštine i veštine planiranja
 • Kreativnost, otvorenost, iskrenost i radoznalost
 • Posvećenost i efikasnost u radu

Šta ćeš dobiti radom u timu IDE GLAS kampanje?

 • Veštine liderstva i koordinisanja velikog broja ljudi
 • Vreme ćeš provoditi sa velikim brojem entuzijastičnih i posvećenih mladih sa kojima deliš vrednosti
 • Priliku za rad u dinamičnom okruženju, za razvoj kreativnosti i donošenje novih ideja 
 • Upoznaćeš se sa metodologijom kreiranja i realizacije kampanja i lokalnih inicijativa
 • Iskustvo koje će ti značiti u tvom budućem profesionalnom razvoju

Prijava.

Ukoliko veruješ da ispunjavaš ove uslove, ohrabrujemo te da pošalješ PRIJAVU, najkasnije do 25. marta 2024. popunjavanjem ONLINE FORMULARA

Prijava sadrži generalna pitanja o tebi i tvom dosadašnjem radu, prostor gde možeš da upload-uješ svoj CV, kao i deo gde s nama možeš da podeliš svoje motive za rad u timu IDE GLAS kampanje Centra E8. Molimo te da posebnu pažnju obratiš na opis svojih motiva za rad, jer to može biti presudno za dalji proces selekcije.

Prijavu je jedino moguće popuniti i poslati preko online sistema. Druge vrste prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatna pitanja, ukoliko ih imaš, možeš da nam uputiš pismenim putem na adresu: centar@e8.org.rs

O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate i kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Oni će biti pozvani na razgovor i upućeni u dalje procedure ovog konkursa.

Hvala i SREĆNO!