POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE NASTAVNIKA_CA I STRUČNIH SARADNIKA_CA

Dragi nastavnici_e i stručni_e saradnici_e srednjih škola, opremite se znanjima neophodnim da ispratite potrebe, pitanja i interesovanja vaših mladih učenika_ca!
Naučite kako da primenite Program Y-mladi, inovativni pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka. Zasniva se na savremenim pedagoškim metodama rada, koje podrazumevaju saradnju i participativno učenje.
Prema rešenju Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 151-00-00002/2021/03 program ima status od javnog interesa i ne naplaćuje se učesnicima. Autor obuke je CARE International.
Obuka je online i počinje 30.9. i traje do 21.10.
Program obuke traje 24 sata, odnosno 3 nedelje i realizuje se putem interneta u onlajn okruženju. Koncipiran je tako da je materijal na raspolaganju sve vreme te tri nedelje i da o dinamici rada zapravo odlučuju sami učesnici_e.
Prijavite se do 30.9.2023. putem linka.
Zašto je važno da pohađate ovu obuku? U prilogu su informacije o istraživanju o delotvornosti Programa Y i naučnoj zasnovanosti pristupa u radu sa mladima. Nakon Programa Y stavovi prema rodnim ulogama bili su rodno tolerantniji u svim gradovima za 26%. 63% mladića su počeli više da učestvuju u kućnim poslovima nakon Programa Y. U većini gradova u kojima je Program Y sproveden, fizičko nasilje je bilo 5-15% niže u završnim fazama nego u početnoj. Pozitivan uticaj na promenu stavova prema seksualnom uznemiravanju primećen je u svim gradovima. Rezultati intervjua i fokus grupa pokazuju da je Program Y pozitivno uticao na prevenciju dalje upotrebe alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci. Više o Programu Y saznajte ovde.