ChangeMakers škola: odgovornost, solidarnost, promena i zabava

Kao odgovor na ugroženost demokratije i obeshrabrivanje građana da se uključe u političko odlučivanje, izgradili smo mrežu mladih ljudi koji su spremni da nastave da pokreću promene u svojim zajednicama, da motivišu građane da unapređuju svakodnevni život i drže institucije odgovornim.

Početkom oktobra prošle godine pozvali smo mlade koji žele da doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica širom Srbije, koji žele da steknu liderske veštine i pokrenu svoje okruženje na rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću, da se prijave i postanu polaznici i polaznice ChangeMakers škole. 

Od tada do danas, 24 selektovanih polaznika i polaznica, prošlo je nekoliko treninga, formirali su svoje lokalne timove, pokrenuli lokalne inicijative, prošli mentorski proces i predstavili sebe kroz medijske inicijative – stekli bogato iskustvo i zadivili sugrađane i sugrađanke svojom energijom i posvećenošću.

Škola je započela trodnevnim Public narative treningom, održanim u Ubu. Vođeni Goranom Jovanović, community organizing ekspertkinjom, polaznici i polaznice su se upoznali sa osnovama liderstva, i stekli znanja i veštine regrutacije i okupljanja lokalnih timova kroz priču o sebi, priču o nama i priču o sada.

Nakon uspešnog formiranja lokalnih timova, polaznici/e su u Beogradu prošli Community organizing trening na kome su razvijali ideje za svoje lokalne inicijative. Sa ciljem da unaprede svakodnevni život u svojim lokalnim zajednicama, kreirali su akcije razmišljajući o tome kako da privuku sugrađane i sugrađanke da im se pridruže u javnom zagovaranju i kako da skrenu pažnju lokalnih vlasti na probleme koje propoznaju u svojoj opštini.

Osnaženi stečenim znanjima i veštinama, Changemaker-i/ke su tokom januara u 13 gradova i opština pokrenuli lokalne inicijative. Od postavljanja dodatnih kontejnera u Kuli, Šapcu, Kraljevu, na Čukarici, preko postavljanja ulične rasvete u Obrenovcu i Zrenjaninu, do renoviranja železničke stanice u Somboru i rešavanja problema pasa lutalica u Pančevu i Sremskoj Mitrovici – mladi su izneli svoje viđenje šta treba učiniti kako bi svakodnevni život njih i njihovih sugrađana/ki bio bolji.

U Kuli i Zrenjaninu inicijative su podstakle lokalne vlasti da prionu na posao. U Kuli su na mestima na kojima su nedostajali, postavljeni kontejneri, a u Zrenjaninu su u mračnim i nebezbednim ulicama zamenjene sijalice. Timovi u Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu i na beogradskoj optini Palilula imali su priliku da svoje inicijative iznesu u direktnom razgovoru sa predstavnicima lokalnih samouprava i prepoznali da je sa njima moguće uspostaviti kontakt i izneti im predloge.

Radeći na inicijativama, ChangeMaker-i/ke su stekli iskustvo učešća u demokratskom odlučivanju na lokalnom nivou. Kroz mentorske sesije koje je vodila Gorana Jovanović, sistematizovali su svoja iskustva kako bi stečene veštine u budućnosti još efikasnije primenjivali, a kroz medijske inicijative na portalu Zoomer iskoristili su mogućnost da predstave sebe kao mlade lidere u svojim lokalnim zajednicama.

Sami polaznici/e naglašavaju da su kroz učešće u projektu razvili liderske veštine i unapredili veštine komunikacije, naučili da bolje organizuju svoje vreme i budu odgovorniji, povećali svoju strpljivost i snalažljivost u različitim situacijama. Pored toga, upoznali su vršnjake sa kojima dele interesovanja i vrednosti, umrežili se, radili zajedno, družili i zabavili.

Na završnoj konferenciji ChangeMakers škole, održanoj 27. juna u Beogradu, polaznici i polaznice koji su učestvovali u panel diskusiji „Glas mladih“, istakli su da je ceo proces koji su prošli za njih potpuno novo iskustvo, koje im je omogućilo da steknu važneživotne veštine i koje ih motiviše da nastave da se bave aktivizmom. Kao najjače asocijacije na ChangeMakers školu, naveli su odgovornost, solidarnost, promenu i zabavu. Više o tome možete pročitati ovde.