Program Y: Uticaj na rodne stavove, prevenciju nasilja, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevenciju upotrebe alkohola, droga i seksualnog nasilja

Program za mlade (Program Y) oblikovan je 2013. godine i zasniva se na revolucionarnom rodno sinhronizovanom pristupu. Program je testiran u različitim kontekstima i postigao je odlične rezultate – kao što je zvanična akreditacija ministarstava obrazovanja u 5 država, nagrada za inovacije od strane Evropska mreža za globalno obrazovanje (GENE), a postao je i deo zvaničnog nastavnog plana i programa u nekim delovima Balkana.

Program Y je obrazovni kurikulum zasnovan na dokazima koji doprinosi razvoju funkcionalnih znanja, stavova i veština mladih, koji su važni preduslovi njihovog zdravog i bezbednijeg odrastanja. Zasniva se na savremenim metodama rada, koje podrazumevaju saradnju i participativno učenje. Sveobuhvatni cilj Programa Y je promocija i usvajanje zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja među mladima osporavanjem rodnih stereotipa.

Više o Programu Y pročitajte ovde.

Rezultati koji su postignuti

Već više od 10 godina, Program Y se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu* i Albaniji, a u nastavku vam predstavljamo rezultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta „Future for You(th): Young people as Leaders of Life Skill Education in the Balkans”.

Učesnici/e su najznačajnije ili pozitivne promene doživeli/e na nivou ličnih i društvenih veština. Tvrde da su stekli veće samopoštovanje kao direktan rezultat programskih aktivnosti. Naučili su kako da slobodnije i otvorenije izraze svoje stavove, kao i kako da prihvate ljude drugačije od sebe. Razvili su veću otpornost na vršnjački pritisak i poboljšali svoje komunikacijske veštine.

Najbolji pristup u radu se pokazao kao kombinacija različitih aspekata rada: radionica, kampanja i učešće u Budi muško klubu (BMK). Kada je reč o znanju, stavovima i ponašanjima, radionice su direktno uticale na promene u nekim sferama života. Dodatno, te promene su postale jače zahvaljujući kampanjama i njihovom angažovanju u lokalnom Klubu.

„Tokom prvog događaja u Sava centru, skins je izašao na binu. Svi smo se plašili šta će reći. Rekao je: „Jao, imam tremu.” Ogroman aplauz se čuo u prostoriji. Taj detalj oslikava ceo Program i njegov uspeh. Velika je stvar što su mladi došli u kontakt sa svojim emocijama, odnosno sa samim sobom.” (predstavnica ministarstva, Srbija)

Uticaj Programa Y na rodne stavove

Pre uključivanja u Program Y, najveći nivo učešća mladića bio je u aktivnostima poput popravljanja i majstorisanja, a poslovi poput čišćenja kuće ili pranja veša su bili najmanje zastupljeni. Mladići više učestvuju (do 63%) u kućnim poslovima koje se tradicionalno pripisuju ženama, a devojke više učestvuju u aktivnostima koje se tradicionalno pripisuju muškarcima.

Stavovi o rodnim normama u finalnoj anketi su ujednačeniji u svim gradovima, napredak pokazuje i do 20% pozitivnog uticaja.

Istraživanje je pokazalo visok nivo homofobije u svim gradovima. To je bilo očiglednije kod mladića nego kod devojaka. Intervencije su u izvesnoj meri smanjile taj nivo, ali su procenti i dalje visoki.

Intervjui i fokus grupe su pokazale da se uticaj programa na rodne odnose realizovao i manifestovao na različite načine: bolje razumevanje razlika između pola i roda; smanjenje stereotipa o rodnim ulogama; veće učešće mladića u kućnim poslovima; veće prihvatanje LGBT+ osoba; različita percepcija bračnog odnosa itd.

Postoji pozitivan trend povećanja rodne ravnopravnosti kao rezultat intervencije, u rasponu od 2% do 30%. Ovaj nivo uticaja se vidi i na nivou normi, stavova, ali i ponašanja mladih. Mlade žene su više orijentisane ka rodnoj ravnopravnosti nego mladići.

„Mnogi roditelji su došli u školu jer su videli promenu u svojoj deci. Pitali su šta se dogodilo. Mladići su počeli da rade kućne poslove, postali su tolerantniji jedni prema drugima.” (predstavnik srednje škole, Kosovo*)

Uticaj Programa Y na prevenciju nasilja

Između 60% i 80% mladih ima generalno negativne stavove prema nasilju. Oko 10% ispitanika/ca je imalo negativnije stavove prema nasilju u krajnjoj fazi u odnosu na početnu fazu. Programska intervencija je u svim gradovima pozitivno uticala na promenu odnosa prema nasilju. Međutim, neki mladići i devojke verbalno i psihičko nasilje ne doživljavaju kao stvarno nasilje, što ukazuje na potrebu daljeg rada u ovoj oblasti.

U većini gradova, fizičko nasilje je bilo 5-15% niže u završnim fazama nego u početnoj. U završnim fazama istraživanja identifikovani su viši nivoi negativnih stavova prema rodno zasnovanom nasilju, a niži nivoi nasilja u odnosima.

„Najveći uticaj Program je imao na nasilje. Nisam bio nasilan, ali mi je to pomoglo da prepoznam vrste nasilja. Naučio sam kako da reagujem, odnosno da nije u redu nemo posmatrati nasilje. To JE moj posao.” (učesnik programa, BiH)

Uticaj Programa Y na seksualno i reproduktivno zdravlje

Početni nalazi istraživanja o poznavanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja su bili loši. Za razliku od početnog, završno istraživanje je pokazalo značajno poboljšanje znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Većina učesnika/ca u proseku je imala preko 50% tačnih odgovora. Učesnici/e otvorenije govore o seksualnosti, kontracepciji i zdravlju uopšte. U većini gradova došlo je do pomaka od 10% do 15% na završnom istraživanju.

„Ovo je važno, jer ove teme nisu deo formalnog obrazovanja. To je nešto o čemu je trebalo da se razgovora još ranije, jer mladi postaju ranije seksualno aktivni.” (učesnik programa, BiH)

Uticaj Programa Y na prevenciju zloupotrebe alkohola i droge

Učesnici/e su istakli pozitivan uticaj programa prevenciju upotrebe alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci. Program je doprineo odgovornijem odnosu i ponašanju mladih prema upotrebi psihoaktivnih supstanci. Program nudi mladima sa tendencijama ka zavisnosti neophodne resurse da potraže pomoć.

„Program nije zabranio, ali je ukazao na posledice. Ako nešto uradite, to će se desiti. Dva mladića su koristila narkotike, ali su to prestala da rade tokom Programa.” (učesnik programa, Hrvatska)

Uticaj Programa Y na prevenciju seksualnog nasilja

Učesnici/ce programa su osetljiviji na teme u vezi sa značenjem i vrstama nasilja, pa su i informisaniji o vrstama seksualnog nasilja. Pored toga, izveštaji pokazuju da su pokušali da spreče neke oblike seksualnog uznemiravanja u školi. Pozitivan uticaj na promenu stavova prema seksualnom uznemiravanju primećen je u svim gradovima.

Značajno manji broj mladića i devojaka uzrok seksualnog nasilja pripisuju načinu na koji se devojke oblače.

„Deca su tokom i nakon programa počela slobodnije da izražavaju svoje stavove; više su istraživali, sarađivali jedni sa drugima i njihov način razmišljanja se menjao. Različito su doživljavali vršnjački pritisak. Oni su više podržavali jedni druge.” (predstavnica škole, BiH)

Kada je reč o Srbiji, Program Y je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sprovodi se u različitim srednjim školama u Beogradu, ali još uvek nije postao deo obaveznog školskog programa.

Jedan od ciljeva Deklaracije pokreta „Budućnost za mlade” jeste da programi poput Programa Y postanu obavezni u formalnom školskom programu. Zato se priključite i potpišite Deklaraciju ovde!

Trenutno je Deklaraciju potpisalo više od 4000 ljudi – pridruži se i ti!

Za zdravo i bezbedno odrastanje!