Budućnost za mlade: ŠIRI DALJE

Pomozite nam da što više ljudi čuje za našu inicijativu tako što ćete podeliti informacije o kampanji na vašim društvenim mrežama.

Zajedno smo glasniji.

Carusele

Najbolje za instagram feed, ali može da se koristi i na facebook, twitter ili linkedin. 

Story

Instagram i Facebook story. Ne zaboravite da odate link www.e8.org.rs/buducnostzamlade

Post 1:1

Post u formatu 1080×1080. Najboje se uklapa za Instagram feed, ali može da se objavi i na Facebook, Twitter ili LinkedIn. 

Post 1920×1080

Najboje se uklapa za Facebook, Twitter ili LinkedIn. 

HVALA VAM

I ne zaboravite da nas tagujete, želimo da podelimo vaše sadržaje na našim mrežama.