Stručni skup BUDUĆNOST ZA MLADE: Za zdravo i bezbedno odrastanje

Stručni skup

BUDUĆNOST ZA MLADE: Za zdravo i bezbedno odrastanje

25. maj 2023.
15 časova
Dorćol Platz

Ovog maja, svedočili smo najstrašnijoj eskalaciji nasilja. Žrtve, ali i počinioci, bili su deca i mladi. Ovaj maj, nije nikada smeo da nam se dogodi. Ovaj maj, ne sme da se ponovi!

PREVENCIJA NASILJA među decom i mladima, mora biti shvaćena kao APSOLUTNI PRIORITET našeg društva i kao problem u čije se rešavanje moraju uključiti sve društvene instance, ne samo u prosvetnom sistemu Republike Srbije, već i u najširoj društvenoj sferi koja uključuje: roditelje/ke, staratelje/ke, učiteljice, nastavnike, profesorke i svo školsko osobolje, pedagoge, psihološkinje, ustanove socijalne zaštite, civilni sektor, predstavnike medija i radnike/ce u kulturi.

Zbog toga organizujemo hitni stručni skup pod nazivom BUDUĆNOST ZA MLADE, 25. maja, u prostoru Dorćol Plazta (Dobračina 59b), sa početkom u 15 časova.

Biljana Lajović
psihološkinja

Đorđe Trbojević
edukator - Budi muško klub

Ljubica Beljanski Ristić
dramska pedagoškinja

Ljubiša Jovanović
psiholog

Ivana Jakšić
socijalna psihološkinja - FPN

Luka Babić
učenik - Treća beogradska gimnazija

Nataša Stojanović
pedagoškinja - gimnazija sveti sava

Milena Bogavac
kreativna direktorka - Centar E8

BUDUĆNOST ZA MLADE događaj je koji okuplja stručnu i profesionalnu javnost iz različitih disciplina i oblasti rada, usmerenog na decu i mlade. Skup je otvoren i za sve ostale zainteresovane pojedince, pojedinke i kolektive, koji svojim radom, idejama i predlozima, mogu pomoći u prevenciji nasilja i prevazilaženju krize.   

Ideja skupa je hitan sastanak stručnjaka i stručnjakinja, s ciljem razmene mišljenja, predloga za dalji rad i delovanje, kao i strategija i taktika organizovanih akcija u prevenciji nasilja, na mikroplanu (u porodicama, školama i lokalnim zajednicama) i makroplanu koji se tiče korenitih sistemskih promena. Teme skupa biće naučno utemeljeni programi prevencije nasilja, primeri dobre prakse iz zemlje i sveta, kao i poziv na akciju i zajedničko delovanje, u rešavanju problema čiji značaj prevazilazi političke i sve druge razlike, u našem društvu. 

Skup BUDUĆNOST ZA MLADE zajednički organizuju: Centar E8, regionalna mreža nevladinih organizacija Inicijativa mladića (Young Man Initiative – YMI) i Gimnazija „Sveti Sava“, uz podršku Dorćol Platz-a.