POZIV ZA ERASMUS + OMLADINSKU RAZMENU

Centar E8 vas poziva da se prijavite na razmenu mladih u okviru ovogodišnjeg Erasmus + programa za mobilnosti mladih u Temišvaru, Rumuniji. Organizator je Omladinska fondacija okruga Timiš, FITT, a partneri pored Centra E8 su omladinske organizacije iz Portugala, Španije i Turske.

Razmena se održava u periodu od  7. do 14. maja na temu rodne ravnopravnosti pod nazivom Rušenje barijera.

Ukoliko ste zainteresovani za ovu temu, prijavite se jednim kratkim, ali slatkim motivacionim pismom u kome ćete napisati zašto vam je važna tema rodne ravnopravnosti na mejl tijana@e8.org.rs.

Više o samoj razmeni, možete pročitati u Infopack-u u prilogu.