POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE

Dragi nastavnici/e i stručni/e saradnici/e srednjih škola, opremite se znanjima neophodnim da ispratite potrebe, pitanja i interesovanja vaših mladih učenika!
Naučite kako da primenite Program Y-mladi, inovativni pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka. Zasniva se na savremenim pedagoškim metodama rada, koje podrazumevaju saradnju i participativno učenje.
Prema rešenju Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 151-00-00002/2021/03 program ima status od javnog interesa i ne naplaćuje se učesnicima.
Autor obuke je CARE International.

Obuka je online i počinje 31.3.2023.
Prijavite se do 29.3.2023. putem linka.

Zašto je važno da pohađate ovu obuku? U prilogu su informacije o istraživanju o delotvornosti Programa Y i naučnoj zasnovanosti pristupa u radu sa mladima.

Nakon Programa Y stavovi prema rodnim ulogama bili su rodno tolerantniji u svim gradovima za 26%.
63% mladića su počeli više da učestvuju u kućnim poslovima nakon Programa Y.
U većini gradova u kojima je Program Y sproveden, fizičko nasilje je bilo 5-15% niže u završnim fazama nego u početnoj.
Pozitivan uticaj na promenu stavova prema seksualnom uznemiravanju primećen je u svim gradovima.
Rezultati intervjua i fokus grupa pokazuju da je Program Y pozitivno uticao na prevenciju dalje upotrebe alkohola, droga i drugih psihoaktivnih supstanci.

Više o Programu Y saznajte ovde.