Lokalni trening za influensere

Kao jedna od aktivnosti na projektu “EU Influencers”, 28. i 29. januara održan je lokalni trening za mlade iz Srbije.
Kroz trening su obrađene ključne teme projekta – Evopska unija, demokratija, borba protiv lažnih vesti i uticaj na društvenim mrežama. Cilj treninga je povezivanje i osnaživanje mladih ljudi, koji mogu biti influenseri u svojoj zajednici, da utiču na vršnjake i pokrenu ih koristeći mogućnosti društvenih mreža. Trening su vodili članovi core team-a ovog projekta, Lena Bogdanović, Aleksa Ostojić, Filip Janković, Jelisaveta Perišić i Aleksa Petrović. Oni su u novembru prošli petodnevni trening sa svojim vršnjacima iz Hrvatske, Švedske, Italije i Portugala koji im je poslužio kao osnova za kreiranje ovog treninga.
Treningu je prisustvovao Hrvoje Novak, direktor partnerske organizacije LAG Zagorje Sutla iz Hrvatske. Učesnici treninga su iskoristili znanje i iskustvo stečeno na treningu i pripremili koncept akcija kako bi svojim vršnjacima približili obrađene teme.

Projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program „Erasmus +” a partneri na projektu pored Centra E8 su LAG Zagorje Sutla (Hrvatska), DYPALL (Portugal), African Empowerment Centre (Švedska) i Elios (Italija).