Srećna Nova godina!

U prošloj godini, slavili smo jubileje.

Osamnaest godina Centra E8.

Punoletstvo u radu sa mladima i za mlade.

Bili smo prostor u kom se odrasta, postali prostor koji raste. Porasli smo. Postali punoletni. Odbranili smo svoje maturske radove iz tema radne ravnopravnosti, prevencije nasilja, medijske i informacione pismenosti i promocije zdravih stilova života. Dobili smo diplomu u sistemu obrazovanja zasnovanog na životnim veštinama. Dobili smo pravo glasa i glasali, jer #IdeGlas. Odlučili smo da se, u daljoj edukaciji, posvetimo i demokratiji, ljudskim pravima i političkoj participaciji. Ali na zabavan način: #PopCultureChallenge! Preuzeli smo novu moć i novu odgovornost.

Punoletstvo je nova odgovornost.

Ostajemo odgovorni.

Deset godina Reflektor teatra.

Decenija na sceni. Na mnogim scenama. Pred publikom. I na točkovima.

Deset godina zajedno pod reflektorima.

Deset godina prijateljstva. I glume. I šmire. I čiste istine. I mnogo vikanja na publiku i pozivanja na odgovornost! Tamo gde stojimo, nisu daske koje život znače. Tamo gde stojimo je život. I to je #SvetlaStranaScene.

Umenost je uvek odgovornost.

Zauvek svetlimo u mraku.

Dve godine Zoomera.

Mali mediji je todler. Naučio je da hoda, da govori i da postavlja prava pitanja. Buni se. Igra se. Ljuti se. Traži svoje mesto na ovom netu. Sve više izlazi. Sve dalje odlazi. Upoznaje se. Razgovara. Izveštava. Piše i snima. Druži se sa ljudima. Njegova priča je #PričaNoveGeneracije.

Javna reč je najveća odgvornost.

Nastavljamo priču.

 

U novoj godini,

Ostajemo

Zauvek

Nastavljamo

Jubileji su brojke, a naš srećan broj je beskonačno!!!

 

Srećna Nova godina!

Hvala ti što stojiš sa nama na svetloj strani scene! Želimo da tako i ostane!

Želimo ti toplinu, svetlost, moć i glas! Želimo ti istinu, nadu i samo tvoju priču… do beskonačnosti… i dalje!