U okviru #EUInfluencers projekta kreiran i #EUInfluencers priručnik

 U okviru #EUInfluencers projekta, u kom mladi ljudi iz Švedske, Hrvatske, Srbije, Italije, Portugala igraju aktivnu ulogu u prenošenju znanja o funkcionisanju Evropske unije na svoje vršnjake, nastao je #EUInfluencers priručnik.

Njegova primarna svrha je da podrži mlade ljude, EU influensere, u komunikaciji sa njihovim vršnjacima na temu Evropske unije. Cilj priručnika je da doprinese boljem razumevanju Evropske unije, razvijanju kritičkog mišljenja i borbi protiv lažnih vesti. 

Sandra Veljković, projektna koordinatorka, Centar E8

EU Influenseri iz ovih zemalja imaće jedan zajednički trening. Nakon toga, svako od njih će organizovati lokalne treninge na kojima će svojim vršnjacima preneti znanje i iskustvo koje su tokom treninga stekli.

Priručnik je prvenstveno namenjen našim EU Influenserima, ali i svima onima koji se interesuju za demokratiju, Evropsku uniju i njene vrednosti. Verujemo da do mladih najbolje mogu da dopru njihovi vršnjac, ali isto tako znamo da su Evropska unija i demokratija osetljivi pojmovi. Zbog toga smo kreirali ovaj priručnik, za koji verujemo da će im pomoći da na najbolji način prenesu svoja znanja”, ističe Sandra Veljković, autorka priručnika i projektna koordinatorka u Centru E8. 

U priručniku se obrađuje tema Evropske unije, reč je o njenoj strukturi, njenom uticaju na lokalne zajednice, kako se boriti protiv dezinofrmacija i lažnih vesti o Evropskoj uniji, ali i kako preneti sve ove informacije na druge mlade ljude, koristeći neformalnu edukaciju kao metod. 

Priručnik je napravljen kao podrška EU influenserima, prilikom organizovanja lokalnih treninga za vršnjake. Neke od stvari koje ovaj priručnik sadrži su:

  • Zašto mlade treba da zanima demokratija? 
  • Šta je Evropska unija i kako da kritički gledate na nju? 
  • Kako da kritički analizirate informacije iz medija: borba protiv lažnih vesti i stvaranje otpornosti
  • Kako da iskoristite društvene mreže za sopstvene kampanje?
  • Osnove neformalne edukacije

#EUInfluencers priručnik možete pogledati OVDE.

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program „Erasmus +” a partneri na projektu pored Centra E8 su LAG Zagorje Sutla (Hrvatska), DYPALL (Portugal) , African Empowerment Centre (Švedska) i Elios (Italija).