Učite o demokratiji, razvijajte kritičko mišljenje i borite se protiv dezinformacija uz Youth Democracy Academy

U okviru projekta #EUIfluencers, u kom mladi ljudi iz Švedske, Hrvatske, Srbije, Italije, Portugala igraju aktivnu ulogu u prenošenju znanja o funkcionisanju Evropske unije i u razvijanju kritičkog mišljena kroz borbu protiv dezinformacija, nastala je Youth Democracy Academy.

Youth Democracy Academy je onlajn kurs koji se sastoji od vebinara, priručnika, video snimaka i drugih korisnih materijala koji mogu da koriste mladi ljudi, nastavnici, ljudi koji rade sa mladima, kao i svi ostali koji su zainteresovani za Evropsku uniju, demokratiju, kritičko razmišljanje i borbu protiv lažnih vesti. 

Youth Democracy akademija se sastoji od osam modula, od kojih je svaki različite strukture.

  • Prvi modul, Uvod u Evropsku uniju, posvećen je razumevanju kako Evropska unija funkcioniše i kakva je njena uloga u našem svakodnevnom životu. Poseban akcenat stvaljen je na dva pitanja: Šta znamo o Evropskoj uniji?“ i „Šta Evropska unija čini za nas?“
  • U drugom modulu, Uvod u lažne vesti – rečnik pojmova, obrađuju se pojmovi poput lažnih vesti, misinformacija, dezinformacija, propagande manipulacije i drugih.
  • Treći modul je namenjen istraživanju onlajn alata za borbu protiv lažnih vesti i proveru činjenica.
  • U četvrtom modulu koji nosi naziv Kritičko razmišljanje, reč je o alatima za podsticanje i razvoj kritičkog mišljenja među mladima, kritičkoj analizi Evropske unije i ponovnoj izgradnji poverenja u EU.
  • Peti modul, Vršnjačka edukacija, prožet je savetima kako voditi tem vršnjaka, diskusije, radionice mladih i za mlade, kako stvoriti grupnu dinamiku, empatiju i povezanost između učesnika.
  • U šestom modulu, Inkluzija i doseg, reč je o tome kako da uz pomoć lokalnih projekata doći do isključenih grupa mladih. 
  • Kao i što mu ime kaže, modul pod nazivom Upotreba društvenih medija u kontekstu lokalnih projekata i kampanja, savetuje kako atraktivno i dinamično komunicirati sa mladima koristeći društvene medija. 
  • U poslednjem modulu, Mali koraci, veliki uticaj reč je o organizovanju malih, ali efikasnih aktivnosti kampanje koja zahteva minimalnu pripremu i skoro nula materijala.

Svaki od ovih modula možete pogledati na Youth Democracy Academy YouTube kanalu na linku OVDE.

Ovaj projekat tokom 2022-2024 realizuje DIPALL mreža u saradnji sa Eliosom (Italija), Centrom E8 (Srbija), LAG-om Zagorje-Sutla (Hrvatska) i Afričkim centrom za osnaživanje (Švedska) koji je podržan od strane Evropske unije kroz program Erasmus +