EDIT podcast: Nevidljivi F

EDIT podcast u okviru serija Nevidljivi F nastojao je da demistifikuje česte mitove koji prate psihoterapiju, odgovori na pitanja kako sam proces izgleda, kako se bira psihoterapeut ili psihoterapeutkinja, kao i da otkrije treba li terapija da prija, odnosno kako da znamo kada nismo zadovoljni i kada ne napredujemo u procesu psihoterapije. Drugi segment razgovora bio je fokusiran na mentalno zdravlje mladih i podršku koja bi trebalo da im bude pružena u okviru školskog sistema.

Ovoga puta, EDIT je imao dve sagovornice – dr Tijanu Mirović, psihoterapeutkinju i osnivačicu psihološkog savetovališta Mozaik, kao i Jasminu Palić, pedagoškinju jedne srednje stručne škole, koje se, svaka na svoj način, bore za poboljšanje mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti zajednice i društva.