Kampanja Nula posto tolerancije na nasilje – SOS protiv nasilja

Centar E8 se priključio kampanji „Nula posto tolerancije na nasilje“ koju sprovodi partnerska organizacija Fenomena, uz podršku UN Women. Ovom kampanjom, zajedno sa partnerskim organizacijama, želimo da pokrenemo priču o nasilju i odgovoru na nasilje, pre svega u vidu preventivnih programa koje sprovodimo.

Jana Šarić, program menadžerka Centra E8, istakla je da rodna ravnopravnost nije samo broj, već način pogleda na svet i da joj se mora pristupati sistemski i temeljno, kombinujući različite pristupe. Jedan od njih je svakako edukativni, koji Centar E8 sprovodi sa mladićima (Program M), odnosno mešovitim grupama mladih (Program Y).

“Mi treba da obučimo, obrazujemo generacije i generacije mladića, da  sa poštovanjem i nekom vrstom međusobnog uvažavanja posmatraju svet iz perspektive rodne ravnopravnosti, da znaju da izraze sopstvena osećanja, da znaju šta je pristanak u emotivnim i seksualnim odnosima, da znaju šta je kontracepcija i kako se ona koristi”

Gostovanje je organizovano u okviru kampanje #SOSprotivNasilja partnerske organizacije Fenomena, podržane od strane UN Women.

Zajedno sa Janom Šarić, u emisiji su učestvovali i profesor Milan Žarković i novinarka i aktivistkinja Milica Kravić Aksamit, koji su istakli važnost prijavljivanja nasilja i senzibilisanja institucija na koje se žene koje su doživele nasilje oslanjaju.

Šarić je imala prilike da govori i u Danu uživo, ovoga puta o najzastupljenijim oblicima nasilja, kao i o društvenoj reakciji na njih. Posebno se osvrnula na važnost poverenja koje žene najčešće nemaju u institucije, kao i značaj SOS telefona na koje se uvek javljaju iskusne i obučene žene, spremne da pomognu i informišu svakog ko potraži pomoć.

Ukoliko ste doživele nasilje ili poznajete nekog ko jeste, broj SOS telefona je 0800 35 00 36.