Sedmi oktobar – Svetski dan dostojanstvenog rada

Međunarodna konfederacija sindikata od 2008. godine obeležava 7. oktobar kao Svetski dan dostojanstvenog rada. Dostojanstveni rad podrazumeva adekvatnu zaradu, zagarantovana radno-socijalna prava, zaštitu radnica i radnika kao i mogućnost dijaloga, sa državom koja je odgovorna za radno zakonodavstvo i poslodavcima koji su u obavezi da zakone o radu sprovode u najboljem interesu radnika.

Svetski dan dostojanstvenog rada ove godine u Srbiji obeležen je upozorenjima da je pravo na dostojanstven rad ugroženo, kao i da su nezaposlenost i nesigurnost osnovne karakteristike nacionalnog tržišta rada. Ovakve krize i nestabilnosti utiču na celokupnu radnu snagu, a posebno na mlade i žene. Prema poslednjim istraživanjima, mladi  između 15 i 30. godine u Srbiji se nalaze u znatno nepovoljnijem položaju nego njihovi vršnjaci iz Evrope, sa stopom nezaposlenosti od 36,3% i stopom neaktivnosti od 51,9%, dok je stopa nezaposlenosti mladih u EU za 2018. godinu iznosila svega 12%.

Važno je naglasiti da Srbija  neguje tradicionalnu  visoku stopu neformalne zaposlenosti, koja podrazumeva da veliki deo radne snage radi u neregistrovanim preduzećima ili bez ugovora o radu, kao i bez zakonom zagarantovanih prava i ikakvog mehanizma zaštite.