Volontiraj

Centar E8 je omladinska organizacija usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologima rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu.

Smatramo da je jedna od najvažnijih vrednosti Centra E8 deljenje znanja i iskustva sa mladim ljudima. Na taj način stvaramo nove aktivne građanke i građane koji u svojim lokalnim sredinama nastavljaju da prenose vrednosti za koje se mi zalažemo.

Verujemo da mladi imaju supermoći i da zajedno možemo doprineti stvaranju lepšeg i kvalitetnijeg sveta.