Tražimo koordinatora ili koordinatorku projekata

Tražimo koordinatora ili koordinatorku projekata

Tražimo koordinatora ili koordinatorku projekata

Centar E8 je omladinska organizacija usmerena na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologijama rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu. Naš tim čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukaciji, organizaciji kampanja od javnog značaja koji aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.

 

KONKURS ZA KOORDINATORA ILI KOORDINATORKU PROJEKATA

 

 Šta ćeš raditi kod nas u timu? 

– Upravljanje projektnim ciklusom
– Priprema i koordinacija realizovanja edukativnih radionica za mlade
– Redovna komunikacija i koordinacija sa timom i saradnicima/ama (edukatori/ke, predstavnici/e škola, stručni saradnici/e, partnerske organizacije… )
– Rad na administrativnim, finansijskim, tehničkim, logističkim, programskim i organizacionim poslovima u sklopu odobrenih projekata
– Osmišljavanje, priprema i organizovanje aktivnosti/događaja u saradnji sa timom (konferencije, javne akcije, tribine…)
– Praćenje realizacije programa, monitoring i izveštavanje
– Učešće u razvoju programa/projekata Centra E8
– Pripremanje predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora
– Uređivanje sajtova E8 i ažuriranje podataka u vezi sa projektima koji se realizuju
– Predstavljanje Centra E8 i programa na različitim događajima (konferencije, tribine, obuke, mediji)

 Šta trebaš da doneseš sa sobom u E8? 

– Iskustvo u radu sa mladima, poželjno iskustvo u vođenju edukacija/radionica/treninga
– Organizacione veštine
– Komunikacijske veštine i poslovna korespondencija
– Odgovornost, predanost i preciznost u radu
– Iskustvo u pisanju predloga projekata
– Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno)
– Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet

 

 Ukoliko verujete da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete vaš CV (maksimum dve strane) i motivaciono pismo (maksimum jedna strana) na centar@e8.org.rs najkasnije do 20. februara 2019.  

 

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu (puno radno vreme) sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate i kandidatkinje koji uđu u uži izbor i oni će biti pozvani na razgovor.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.