Kampanja „SUPER TATA“ se bavi temom očinstva i većeg angažovanja očeva odnosno promoviše uključivanje muškaraca kao aktivnih, rodno ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja, uz promovisanje koncepta pozitivnog roditeljstva.

Priča o roditeljstvu svakako mora da se odnosi ne samo na mame, nego i na savremene, aktivne i u život dece uključene tate – na njihove probleme, izazove s kojima se suočavaju, mogućnosti za još veći angažman u nekad skoro isključivo “ženskim” poslovima i obavezama. Kako se oni igraju sa decom i kako brinu o njima? Kako pokazuju emocije? Kakvi su bili njihovi očevi? Šta misle o roditeljskom odsustvu radi brige o deci? Šta su i ko su to zapravo “Super tate?”, samo su neka od pitanja koje pokrećemo u okviru “Super tata” kampanje.

Poruke koje želimo poslati SUPER TATA kampanjom:

  • Tradicionalni/mačo/pasivni očevi, emocionalno rezervisani i prestrogi očevi, propuštaju mnogo toga. Biti otac nije samo stvar biologije. SUPER TATE su aktivne i angažovane u životu svog deteta, oni su dobri uzori, pokazuju svoje emocije i igraju se sa svojom decom.
  • Biti aktivniji i angažovaniji otac donosi brojne prednosti, i za oca, i za dete i za majku – za celu porodicu.
  • Ne brinite šta će drugi ljudi reći, najbitnije je šta će vaše dete reći, kao i vaše vreme koje provodite sa detetom.
  • Biti otac je i privilegija, a očevi treba da koriste tu privilegiju na najbolji način.
  • Nije lako biti roditelj, u redu je ponekad napraviti grešku ili nešto ne znati, svi smo ljudi i svi ih činimo, a postoje mnogi izazovi. Česte su i situacije gde se vidi da, posebno novi očevi, tek uče i snalaze se i trude se, na primer, u nekim poslovima brige i staranja (pelene, kupanje, hranjenje…)
  • Takođe, želimo da odamo priznanje očevima/starateljima i pokažemo koliko je bitno to što rade svaki dan za svoje porodice. Želimo da izazovemo pozitivne emocije i motivišemo ih da budu bolji očevi.

Do sada, “Super tata” kampanju su obeležile konferencije na temu očinstva i panel diskusije, javne akcije, kvalitativno istraživanje o očinstvu i izdavanje publikacije “Tata ti si tu”, onlajn kampanja i uključivanje poznatijih očeva u kampanju, koji su se našli i na “Super tata” posterima, kao što su Marko Somborac, Srđan Dinčić, Srđa Popović i Miloš Šaranović. Takođe, zapažene članke/blogove za kampanju pisali su i Draža Petrović (novinar i glavni urednik dnevnog lista Danas), Zoran Stanojević (voditelj i urednik, RTS), Dobrica Veselinović (aktivista), Marko Prokić (ilustrator) i Ivan Stojiljković (režiser). Organizovana je i “Super tata” foto izložba sa foto radovima mladih studenata/kinja na temu kampanje. Izuzetno zapažen bio je i video klip “Dragi tata” koji predstavlja adaptaciju video klipa “Dear daddy. U pitanju je izuzetno snažan i emotivnog klipa koji je razvila CARE Norway i koji šalje snažnu poruku o problemu nasilja nad ženama i o potrebi za prevencijom istog i to od najranijih uzrasta. Važno je istaći i da ovaj video predstavlja i apel očevima širom sveta.

SUPER TATA!

Pogledajte video iz kampanje Super tata!

Dokumenta

Pratite projekat Super tata na društvenim mrežama

Kampanja Super tata je deo globalne kampanje ManCare