PROGRAM M

PROGRAM M

Opis problema

Postoje brojni rizici i pretnje koji podstiču nasilno ponašanje kod mladih, a najčešće kod mladića (uzrasta 14-19 godina) koji su i glavna ciljna grupa ovog programa. U našem društvu, kao i širom sveta, postoje dominantna uverenja o tome šta znači “biti muško” koja utiču na stavove i ponašanje mnogih dečaka i muškaraca odnosno brojni pritisci na uklapanje u rodne stereotipe – npr. u restriktivne i često destruktivne norme maskuliniteta „biti čvrst, agresivan i nasilan“, spremnost na rizična ponašanja i nespremnost da ozbiljno shvate svoje zdravstvene probleme. Prema brojnim istraživanjima, mladići su češće od devojaka i počinioci i žrtve nasilja (a od strane drugih mladića) i karakterišu ih generalno veće stope nasilja i samoubistava, veće stope smrtnosti u saobraćajnim nesrećama, veće stope i veći pritisci na korišćenje alkohola i supstanci i generalno skloniji su rizičnim ponašanjima i opasnostima od situacija u kojima nanose štetu ili sebi ili drugima. Po istraživanju Unicefa iz 2014. godine, u prva tri meseca školske godine, 74% srednjoškolaca/ki doživeli su barem jedan od oblika rodno zasnovanog nasilja, dok i dečaci i devojčice smatraju da je dozvoljeno seksualno uznemiravanje devojaka, tj okrivljavanje žrtve (primer, 69% devojčica i 64% dečaka se složilo sa rečenicom „Devojka koja oblači prekratke suknje i tesne majice, sama je kriva ako je neko napadne“). Potom, treba naglasiti i to da se 2/3 svih dečaka složilo sa stavom da osoba homoseksualne orijentacije zaslužuje fizičko nasilje. Slični rezultati dobijeni su i u istraživanjima Centra E8 iz 2015. u 2 beogradske srednje škole, gde 75-85% mladića smatra da je „u redu udariti homoseksualca ako flertuje sa mnom“. Takođe, 47.4% mladića je izjavilo da je bilo fizički nasilno u prethodna 3 meseca. Zabrinjavajući podaci su i iz našeg “M Istraživanja”, gde je npr. 28% ispitanika izjavilo da je fizičko nasilje opravdano ako je devojka/žena prevarila svog partnera.

 

Opis intervencije

 dan-mladih2015-javna-akcija

Program M – rad u lokalnim zajednicama

Tokom perioda 2015-2016. godine, realizovali smo naš edukativni program rada sa mladićima na teme prevencije nasilja i rodne ravnopravnosti (Program M – u narodu poznatiji po imenu kampanje “Budi muško”) u ukupno 18 gradova u Srbiji, to su: Vranje, Bujanovac, Preševo, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Ivanjica, Kruševac, Kragujevac, Niš, Leskovac, Kikinda, Sombor, Irig, Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad i Beograd. Kada mladi prođu naše edukativne radionice, odnosno treninge, oni formiraju i postaju članovi “Budi Muško” Kluba (BMK) na lokalu i, u saradnji sa lokalnim organizacijama, kancelarijama za mlade i/ili školama, organizuju i realizuju javne akcije kojima se dalje šire naše osnovne ideje i poruke o vrednostima nenasilja, rodne ravnopravnosti, aktivizma i prevencije svih oblika nasilja. Dodatne aktivnosti ovih klubova mladih uključivale su i dodatne edukacije na razne relevantne teme, potom njihovo dalje edukovanje vršnjaka, projekcije filmova i organizovane diskusije, organizovane posete našim predstavama i drugim sadržajima. Takođe, mladi pozivaju nove članove kroz svoje javne akcije i dalje rade na promovisanju BMK-a, kroz čije aktivnosti kvalitetnije provode slobodno vreme uz osećaj svrsishodnosti i rada na poboljšanju društva. Mladi takođe imaju mogućnost učešća na organizovanim nacionalnim sastancima, treninzima ili kampovima, koji okupljaju mlade iz BMK-ova iz gradova širom Srbije, o čemu će kasnije biti više reči.

 trening2

Javne akcije “Budi muško” klubova

Pomenute “Budi muško” javne akcije, takođe su jedno od obeležja programa i perioda 2015-2016. Bilo je tu odličnih akcija, gde su se “Reaguj ljudski” flešmobovi sa odglumljenim nasiljem u školi ili na ulici, pokazali posebno popularni. Potom akcije sa potpisivanjem deklaracije “Mojih 5 protiv nasilja” simboličkim otiskivanjem dlanova, ili “chalk walk” pisanje naših poruka protiv nasilja kredama po pločniku na prometnim mestima, potom korišćenje “Budi muško” Instagram okvira, kao i uvek popularno crtanje “Budi muško” grafita, sve praćenom distribucijom naših materijala i promovisanjem BMK-a i naših vrednosti nenasilja, rodne ravnopravnosti i aktivizma. BMK-ovi po običaju posebno obeležavaju značajne datume kao što su Međunarodni dan mladih 12. avgust i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar, kada smo npr. imali organizovane “Budi muško” javne akcije i u 12 gradova istog dana.

 kamp-mladih-lidera

Program M – rad u školama

“Budi muško” program u školama, u navedenom periodu, realizovan je u 4 beogradske srednje škole: Poljoprivredna PKB škola, gimnazija Sveti Sava, II ekonomska škola i V gimnazija. U pitanju je intenzivniji program rada koji obuhvata najpre istraživanje stavova i ponašanja učenika, prezentaciju rezultata i programa školskom osoblju, potom petodnevne treninge za vršnjačke edukatore, javne akcije, radionice koje sprovode novi edukatori svojim vršnjacima u školama, kao i akreditovanu obuku za školsko osoblje. U Poljoprivrednoj školi i gimnaziji Sveti Sava, a kroz projekat sa CARE International Balkans, rad se nastavio i u narednoj školskoj godini, sa drugim ciklusom radionica, posvećenih nasilju i prevenciji istog. Završno istraživanje pokazalo je da je opao procenat emocionalnog nasilja (počinjenog u prethodna 3 meseca) sa 53% na 45%, a procenat počinjenog fizičkog nasilja je opao sa 45 na 33.9%. Utvrđena je i korelacija između učešća u radionicama sa smanjenim vršnjačkim nasiljem i sa ravnopravnijim stavovima u pogledu rodnih normi.

man2016-foto-ana-stojakov1

Kampanja “Reaguj ljudski”

“Reaguj ljudski” kampanja je naišla na odličan odjek kod naših mladih aktivista, kao i na društvenih mrežama. U pitanju je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje nivoa svesti mladih o nasilju koje nas okružuje, kao i osnaživanje mladih da reaguju na pozitivan i bezbedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u prevenciji i zaustavljanju nasilnih situacija. Iz svakodnevnog života, i iz medija, vidimo da je jedan od najvećih problema što ljudi ne reaguju na nasilje koje viđaju i koje se oko njih dešava, ponašaju se kao da ih se ne tiče i često samo posmatraju ili čak snimaju mobilnim telefonima, umesto da odreaguju na pravi način i prijave i/ili pokušaju da zaustave nasilje.

Kampanju je do sada obeležio niz javnih akcija (10 flešmob akcija), edukativne radionice i predavanja u srednjim školama, video klipovi, blogovi i video poruke mladih koji su članovi i članice “Budi muško” klubova. Pored navedenog, organizovana je i velika regionalna “NIKAD JAČA” konferencija upravo sa “Reaguj ljudski” tematikom. Ova konferencija je u Beogradu okupila preko 70 mladih ambasadora i ambasadorki kampanje, srednjoškolaca i srednjoškolki iz ukupno 17 gradova regiona, odnosno iz Beograda, Sarajeva, Zagreba, Banja Luke, Mostara, Kosovske Mitrovice, Prištine, Tirane, Niša, Sombora, Vranja, Kikinde, Ivanjice, Pančeva, Pirota, Čakoveca i Valpova. Konferencija je trajala tri dana u novembru 2015. i njen bogat program sačinjavale su forum teatar sesije koje su se posebno svidele učesnicima i učesnicima, potom panel diskusije, našu predstavu “Muškarčine”, projekciju filma “Pored mene” i organizovanu diskusiju sa glumcima i glumicama iz filma, potom snimanje “Reaguj ljudski” video klipa, upoznavanje grada kroz zadatke kreativne igre Potraga za blagom.

man2016-foto-ana-stojakov7

Nacionalni “Budi muško” sastanci i treninzi

Trudimo se da što češće okupljamo mlade uključene u program, a iz različitih gradova, tako da pored navedene „Nikad jače“ konferencije, u 2015. imali smo i dva nacionalna „Budi muško“ sastanka/treninga. Najpre u februaru 2015, kada se okupilo 20 mladih iz 10 gradova, plus 10 predstavnika i predstavnica naših partnerskih organizacija/institucija iz tih gradova. Tokom ova 3 dana, grupa mladih je imala program posvećen liderstvu i vršnjačkoj edukaciji, a program za grupu odraslih je bio posvećen temama organizovanja u zajednici, održivosti i fandrejzinga. Potom, u julu 2015. opet smo okupili mlade BMK lidere iz 12 gradova, povodom trodnevnog treninga a ovaj put u Novom Sadu u okviru programa Cinema city filmskog festivala. Glavne teme tada su bile planiranje i organizovanje javnih akcija, kao i konkretni dogovori za predstojeće akcije u svim gradovima a povodom Dana mladih. Kao i uvek uz zanimljive i izazovne timbilding aktivnosti i igre, koje dosta doprinose koheziji, izgradnji tima i motivaciji. Poseban bonus su bili filmski sadržaji u okviru festivala.

nacionalni-sastanak-ns

GREAT letnji kamp za mlade lidere i liderke

Jedno od najuspešnijih ovakvih okupljanja mladih desilo se u julu 2016. godine kada se okupilo 28 mladih iz 13 gradova Srbije: Vranje, Leskovac, Bujanovac, Novi Pazar, Prijepolje, Priboj, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Niš, Beograd i Ivanjica. Razlog je bio kamp mladih lidera i liderki koji se bave promocijom nenasilja i rodne ravnopravnosti u lokalnim “Budi muško” klubovima, odnosno svojim lokalnim sredinama. Ovi mladi su u svojim gradovima pohađali treninge o rodnoj ravnopravnosti i promociji nenasilja i zdravih stilova života i postali članovi i članice BMK kluba ali su pokazali i veliku želju da se i dodatno edukuju. Na kampu su učili o značaju nenasilne komunikacije, ravnopravnosti, promociji demokratskih vrednosti i razvoju svoje zajednice zasnovano na zaštiti ljudskih prava, s naglaskom na pravima žena. Tokom kampa, ovi mladi ljudi su učestvovali u veoma aktivnom programu koji je obuhvatao sledeće teme: liderstvo i uloge, interakcija i komunikacije, aktivizam, značaj i planiranje javnih akcija koje za cilj imaju senzibilisanje društvene zajednice na postojeće probleme na lokalnom nivou, kao i prezentacione veštine koje su važne u prenošenju poruka i vrednosti samog programa. Pored intenzivnog edukativnog programa, mladi su učestvovali i u timbilding aktivnostima i zabavnim igrama, sa dosta mogućnosti i za rekreaciju. Imali smo tada i dva organizovana izleta, u Akvapark u Aranđelovcu, kao i posetu tornju na Avali i spomeniku Neznanom junaku.

nagrada-pravi-muskarac

MAN konferencija

MAN2016: ROD I BROJ je trodnevna stručna konferencija koju je Centar E8 organizovao u junu 2016. godine, a šesta po redu u nizu naših MAN konferencija koje okupljaju eksperte i  ekspertkinje, koji se u različitim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti kod omladine. Održana je od 01-03. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prvi dan konferencije obeležilo je svečano otvaranje i panel diskusija sa temom “Ko je pravi muškarac u Srbiji danas?” u kojoj su učestvovali Zoran Kesić, Marko Somborac i Dragan Ilić, a moderirala Luna Lu. Drugi i centralni dan konferencije obeležili su govori i prezentacije, kao i panel diskusije u kojima su učestvovali Marina Blagojević Huhgson, Dragan Knežević, Marko Veličković, Radojica Bunčić, Aleksandar Grubaš, Tamara Skrozza, Antonela Riha, Robert Čoban, Ivana Petrović. Teme su bile: nejednaka raspodela moći između muškaraca i žena, muške privilegije u patrijarhatu, tretman žena u medjima, između ostalih. Treći dan konferencije bio je posvećen temi očinstva i tu smo mogli čuti o novoj publikaciji u okviru “Super tata” kampanje – “Očevi u svetu danas: Stanje na Balkanu”, potom o novom istraživanju o očinstvu, kao i panel diskusiju sa angažovanim, rodno ravnopravnim, nenasilnim i odgovornim očevima. Govorili su: Saška Galonja, Miša Stojiljković, Dragan Stanojević, Slavimir Stojanović, Dušan Čavić, Dušan Šaponja i Miloš Latinović.

 reaguj-ljudski-akcija-1

Nagrada “Pravi muškarac”

Iz našeg rada sa mladićima, i iz svakodnevnog života, uvideli smo da momcima često nedostaju pozitivni uzori među javnim ličnostima. Zbog toga, već tradicionalno svake godine 19. novembra, na Međunarodni dan muškaraca, dodeljujemo nagradu “Pravi muškarac” godine. Sa ovom tradicijom smo započeli 2012. godine sa osnovnom idejom da dobitnici nagrade budu modeli ponašanja i pozitivni primeri muškosti za mladiće i dečake. Nagrada se dodeljuje pojedincu koji se svojim delovanjem zalaže za afirmaciju principa ljudskih prava, rodne ranopravnosti, tolerancije, humanosti i nenasilja. Muškarci, bilo da su očevi, prijatelji, donosioci odluka, lideri, imaju značajnu ulogu u borbi protiv nasilja i svojim angažovanjem u društvu bi trebalo da postanu uzor mladim ljudima. Nominacije za nagradu se najpre odvijaju online, gde svi mogu da nominuju, a potom žiri (sastavljen najpre od E8 ekipe a potom i potpuno od strane pređašnjih dobitnika) donosi odluku o pobedniku. Dosadašnji dobinici nagrade “Pravi muškarac” su: 2012 – Marko Somborac, 2013 – Saša Janković, 2014 – Marko Šelić Marčelo, 2015 – Zoran Kesić, 2016 – Renato Grbić.

skolsko-osoblje

Obuke za školsko osoblje

“Program M: Obuka za prevenciju nasilja” je naš dvodnevni seminar za školsko osoblje, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom 2015. održali smo dva ovakva seminara, sa ukupno 57 učesnika i učesnica, najpre u gimnaziji Sv. Sava a potom i u prostorijama V beogradske gimnazije. Ove obuke su namenjene nastavnom osoblju kao i stručnim saradnicima i saradnicama u srednjim školama, i u ove dve obuke prisustvovali su učesnici/e iz: Poljoprivredne PKB škole, gimnazije Sv. Sava, II ekonomske škole, V gimnazije, XIII gimnazije i srednje škole za informacione tehnologije. Na ovim dvodnevnim obukama učesnici/e se upoznaju sa našim programom rada sa mladićima, njegovom metodologijom i imaju prilike da i sami vežbaju a potom i primene konkretne aktivnosti i radionice, u svom radu u školama.

Edukativni priručnici – Program M, Ž i N

m-prirucnik-coverz-prirucnik-cover-ova-tri-prirucnika-treba-da-se-spoje-u-jednu-slikuprirucnik-za-medije-slika

Centar E8 već ima sedmogodišnju tradiciju eduktivnog rada sa mladima, najčešće sa srednjoškolcima, o temama rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja, a posebno rodno zasnovanog nasilja. Što se tiče našeg rada sa mladićima, osnova edukativnih treninga i radionica nalazi se u Program M priručniku, dok su u skorije vreme adaptirani i razvijeni i Program Ž (edukativni rad sa devojkama) kao i Program N (priručnik o rodno osetljivom medijskom izveštavanju).  Oni predstavljaju naš paket edukativnih priručnika koji smo imali zadovoljstvo da prezentujemo javnosti 6. maja 2016. na promociji održanoj u Kući ljudskih prava, gde su se okupili predstavnici/e škola, civilnog sektora, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i mladi.