PAZI SE(X)

PAZI SE(X)

Opis problema

Adolescencija je izazovan i zahtevan period u razvoju mladića i devojaka.  Sa jedne strane se spremaju za odraslo doba, gde su im potrebne nove veštine i ponašanja, a sa druge strane dolaze u situacije u kojima isprobavaju ta nove oblike i moguće posledice.  Ovo je vreme kada narasta njihova nezavisnost, uticaj vršnjaka je veći i počinju da stupaju u seksualne odnose. Istraživanja u regionu pokazuju da preko 50% mladih ljudi postanu seksualno aktivni u srednjoj školi, naročito u uzrastu od 16 – 18 godina. Pored toga, mnogi mladi ljudi počnu ranije, od osnovne škole.  Činjenice su nam pokazale da rad i edukacija na teme seksulano reproduktivnog zdravlja su veoma važne jer na pravi način pružaju mladima znanje koje nije prisutno u formalnom obrazovanju, a neophodno je kako bi pravovremeno zaštili od riskatnog ponašanja ili odluka koje mogu da imaju fatalne posledice.

13912669_10154397319504841_8785220106621090780_n

Opis intervencije

PAZI SEX sajt

PAZI SEX sajt je deo obrazovne komponente Inicijative mladića (IMI), programa koji se sprovodi od 2006. godine u zemljama Zapadnog Balkana sa mladićima (mladima uopšte) i u čiji smo rad uključeni kroz razne projekte.

paz28

PAZISE(X) aplikacija

PAZISE(X) aplikacija je nastala kao nadogradnja sajta i inicirana je sve većom upotrebom savremenih digitalnih uređaja od strane mladih. Na ovaj način smo produbili i približili edukativnu komponentu o seksualno reproduktivnom zdravlju.

00-ovo-tri

Radionice u srednjim školama

Takođe u srednjim školama organizujemo radionice gde vršnjački edukatori prenose znanje, informacije i konkretne korake kako bi pomogli i uticali na zdrav, bezbedan seksualan život mladića i devojaka.  Istovremeno ih podstiču da razmisle o nekim važnim pitanjima kada razmišljaju o stupanju u seksualan odnos.

Javne akcije

paz04

U okviru programa smo obeležili Međunarodni dan mladih 12. avgust  gde je fokus upravo bio na promociji zdravih stilova života i seksualno reproduktivnog zdravlja. Događaj je bio organizovan na Adi Ciglanliji gde su prolaznici mogli da razgovaraju sa našim edukatorima, mogli da se slikaju u Photoboot kabini i dobiju edukativan materijal.