ERASMUS+ i EVS program

ERASMUS+ i EVS program

ERASMUS+ i EVS program

Program ERASMUS+ i EVS

 

Prema istraživanju 76% mladih nikada nije promenilo mesto prebivališta, dok 39% nije putovalo u inostranstovo ni turistički ni rekreativno. Nivo informisanosti mladih o programima kao što su Tempus, Erasmus + je niska čak 81% kao I informisanost o drugim mogućnostima za formalno I neformalno obrazovanje. Kada govorimo o volonterizmu u Srbiji istraživanja pokazuju da volonterski rad nije dovoljno zastupljen, a da je potreba za volonterima velika. Mladima u Srbiji je i dalje formalno obrazovanje primarno i mali broj mladih shvata značaj neformlanog obrazovanja za razvoj ličnog i profesionalnog

S druge strane, jedan od najvećih problema mladih na nacionalnom, ali i Evropskom nivou je nezapošljenost mladih (u Srbiji 43% u 2016. godini).

 

Aktivnosti koje smo sprovodimo

Erasmus+ je program Evropske Unije koji omogućuje realizaciju projekta u oblasti mladih, obrazovanja i sporta. Program traje od 2014-2020.godine.

Centar E8 je i ranije učestovao učestvovao u programu „Mladi u akciji“ koji je danas integrisan u Erasmus + program.

Program omogućuje mladima i ljudima koji rade sa mladima dodatnu edukaciju u formalnom i nefromalnom obrazovanju, učenje primerom dobrih praksi, studijska putovanja, volontiranje i praksu. Bazira se na interkulturalnom dijalogu, uključivanju mladih sa smanjenim mogućnostima, solidarnosti i poštovanju ljudskih prava.

EVS

Poseban deo programa zauzima Evropski volonterski servis (EVS) koji daje mladima od 17-30 godina mogućnost za volontiranje u nekoj programskoj zemlji i sticanje novih znanja i veština. Programi traju od 2 do 12 meseci kada je u pitanju dugoročno volontiranja ili do 2 meseca kada se radi o kratkoročnom volontiranju.

Od 2012. godine Centar E8 je ugostio 15 volontera/ki u Vranju i Beogradu iz Portugala, Luksemburga, Britanije, Francuske, Španije, Litvanije, Danske, Madjarske, Nemačke i poslao 13 volontera/ki u Španiju, Sloveniju, Portugal, Italiju, Norvešku i Nemačku. Volonteri/ke koje smo ugostili i poslali su bili na drugoročno volontiranje (više od 6 meseci).

EVS pruža mladima mogućnost da žive u drugoj zemlji, uče novi jezik, upoznaju novu kulturu, nove ljude i steknu nova isksutva volontirajući u nekoj organizaciji koju su sami odabrali i koja je u domenu njihovog interesovanja. Mogućnosti za volontiranje su brojne a cela procedura se nalazi na sledećem linku: http://e8.org.rs/volontiraj/evs/.

„Ja ovu godinu posmatram kao međuprostor u kome ću imati dovoljno vremena da donesem neke odluke. Budući da sam već boravila i radila u inostranstvu, da imam iskustva u radu na različitim pozicijama, motivisanost da participiram dolazi iz nekog posve drugog ćoška. Međutim, iako sam i sama bila skeptična, EVS je osmišljen tako da se prilagodi različitim očekivanjima i potrebama. Vi ste ti koji dozirate koliko ćete iskoristiti od projekta i upuštanje u ovu avanturu nikako nije korak unazad kako su meni govorili. Informišite se i spremite za puno novih poznanstava, putovanja, kreativni i umetnički lični razvoj. Budite inicijator.”

Milica Apostolović, EVS volonterka u Sloveniji
“EVS je neverovatno iskustvo; to je način da pomeriš svoje granice da otvoriš svoj um u novoj kulturi i okruženju.Tokom EVS odrastaš, učiš i vidiš svet iz druge perspektive. EVS ti daje mogućnost da razmeniš iskustva sa drugim mladim i shvatiš da smo svi ljudska bića sa istim strahovima i snovima i da samo zajedničkim delovanjem možemo podržati jedni druge i stovriti uslove za bolje sutra.“

Carolane Danjou, EVS iz Francuske

 

„EVS je odlična prilika za upoznavanje drugih kultura i razvoj veština i znanja koje vas interesuju. Upoznajte nove volontere, gastronomiju, muziku i običaje jedne države. Upoznajete prijatelje širom sveta i u isto vreme učite i razvijate sebe na profesionalnom i ličnom nivou“.

Samuel Peña Perez, EVS volonter iz Španije

TRENINZI I RAZMENE

Drugi deo koji mladima i ljudima koji rade sa mladima omogućuje sticanje veština i znanja iz odredjene oblasti su razmene mladih i treninzi. Razmene mladih omogućuju mladima od 13-30 godina da od 5 do 21 dan provedu učeći o nekoj temi sa mladima iz drugih zemalja. Grupu mladih vodi lider koji se brine o njima tokom razmene. Razmene su lepa prilika da se ode van granica, vide neki novi predeli, upoznjau nove kulture i narodi. Takodje, podstiče aktivizam i ruši predrasude i sterotipe.

Treninzi, kao i seminari, studijske posete, job shadowing, omogućuju ljudima koji rade sa mladima da unaprede svoja znanja i veštine u odredjenoj oblasti. Ovakvi dogadjaji su bazirani na neformalnoj edukaciji i okupljaju ljude zarad učenja, unapredjenje veština i razmenu dobrih praksi.

Treninzi su idealna prilika za unapredjenje znanja i sticanje novih veština iz neke oblasti, usavršavanje jezika i komunikacionih veština, rad na profesionalnom i ličnom razvoju. Job shadowing pruža ljudima koji rade sa mladima mogućnost učenja tokom boravka u nekoj organizaciji, instituciji, preduzeću da uče nadgledajući proces rada. To može da traje do 21 radni dan  omogućuje učenje kroz praksu. Aktivnosti u okviru Erasmus + programa su bitini za profesionalni i lični razvoj, omogućuju iskustvo i bolje kotiranje na tržištu rada.