“REAGUJ LJUDSKI” je kampanja koja ima za cilj podizanje nivoa svesti mladih o nasilju koje nas okružuje, kao i osnaživanje mladih da reaguju na pozitivan i bezbedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u prevenciji i zaustavljanju nasilnih situacija.

Iz svakodnevnog života, i iz medija, vidimo da je jedan od većih problema što ljudi ne reaguju na nasilje koje viđaju i koje se oko njih dešava, ponašaju se kao da ih se ne tiče i često samo posmatraju ili čak snimaju mobilnim telefonima, umesto da odreaguju na pravi način i pokušaju da spreče nasilje. Ako se “žmuri” pred nasiljem, ako se “okreće glava”, ako se “pravimo ludi”, drugim rečima ako se ignoriše nasilje onda se ono i prećutno odobrava. Neophodno je raditi sa mladima na ove teme, edukovati ih i objasniti im da ako ignorišu nasilje, onda u suštini staju na stranu počinioca nasilja.

Kampanju „REAGUJ LJUDSKI“ je do sada obeležio niz javnih akcija, najčešče „flash mob“ tipa sa odglumljenim nasiljem na javnim mestima (te praćenjem/snimanjem reakcije i izlaženjem sa porukama), potom akcija sa potpisivanjem Reaguj ljudski – Deklaracije protiv nasilja. Potom realizovane su i edukativne radionice i predavanja u srednjim školama, snimani video klipovi za kampanju, potom blogovi i video poruke mladih koji su članovi i članice “Budi muško” klubova, kako u Srbiji tako i širom regiona, obzirom da se ova kampanja sprovodi u okviru regionalnog Young Men Initiative programa.

POSTERI

Posteri iz kampanje Reaguj ljudski!

VIDEO

Pogledajte video materijale iz kampanje Reaguj ljudski!

Dokumenta