Glavni fokus Programa M usmeren je na edukovanje i uključivanje mladića i muškaraca u teme rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja i promovisanje zdravih stilova života.

Po pitanju prevencije i uključivanja dečaka i muškaraca u istu, najviše se može postići i uticati kroz edukativne programe o rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, i to kroz interaktivne radionice i obuke uz upotrebu metoda vršnjačke edukacije, što se dosta razlikuje od uobičajenih časova gde se najčešće samo “uliva“ znanje. Program M karakteriše upravo takav rad o ovim temama a sa grupama mladića, najčešće srednjoškolskog uzrasta. Edukacija mora biti srž rodno-transformativnih programa, pošto je tu potrebna dublja promena. Prenošenje znanja i informacija nije dovoljno, pošto je potrebno temeljno preispitivanje rodnih uloga, osporavanje svega nasilnog i diskriminatornog što ih često karakterište, „pretresanje“ stavova i osvešćivanje, potrebne su struktuirane diskusije u sigurnom okruženju gde je neophodno da se stvori atmosfera i dinamika gde mladi mogu biti iskreni i otvoreni (inače se ne postiže puno ako samo deklarativno navode društveno prihvatljive odgovore). Tako se može najbolje uticati, jer kroz vešto facilitiranje, postavljanje pravih pitanja i vođenje diskusija mladi će sami doći do jasnih zaključaka te ih i usvojiti. To su takođe edukacije o svim oblicima nasilja, uzrocima, posledicama, prevenciji, o prepoznavanju, o prijavljivanju nasilja. Kada osveste uticaj rodnih normi, te kada znaju šta sve nasilje obuhvata, potom o dinamici, o ciklusu nasilja na primer, onda ga bolje mogu i prepoznati, te preduzeti nešto kako bi se ono sprečilo ili zaustavilo. Prevencija je od najveće važnosti, gde se deluje blagovremeno, kako do nasilja ne bi uopšte ni došlo. Pored osnovnih treninga i radionica, organizujemo i treninge za vršnjačke edukatore i edukatorke, gde mladi vremenom napreduju, stiču i nova znanja i veštine pa i sami kasnije realizuju takve radionice u svojim školama i zajednicama.

Potom, najbolje je da edukacije budu praćene i kampanjama koje uključuju iste te mlade učesnike, kako bi se dalje proširile naše poruke i vrednosti o nenasilju i rodnoj ravnopravnosti. Kampanja “Budi muško” i njene aktivnosti, uvek su pratilac aktivnosti Programa M. Takođe, sprovodimo edukacije i sa nastavnicima/ama i stručnim saradnicima/ama u školama, o ovim temama i o upotrebi ovakve metodologije i radionica u radu sa mladima. “Program M: Obuka o prevenciji nasilja” je akreditovana dvodnevna obuka za školsko osoblje, sa statusom od javnog interesa, namenjena školskom osoblju srednjih škola.

Ostale aktivnosti, direktno povezane sa Programom M, obuhvataju istraživanja, na nivou škola, ili na nacionalnom nivou (IMAGES Srbija 2018, M istraživanje), organizovanje tribina i konferencija (MAN konferencije), letnjih kampova, projekcija filmova i diskusija, pozorišnih predstava (“Muškarčine” link?) itd. Takođe, PaziSe(x) program nastao je iz Programa M.

Dokumenta

Vesti