AKTIVNOSTI PROGRAM Y+

Pozorišna predstava „Kako ja ovo sinu da objasnim?“

Predstava govori o ekstremizmu, kako do njega dolazi i koje su njegove posledice. Od etničkog, religijskog pa do samog radikalnog neprihvatanja drugačijih od sebe, ekstremizam postaje veliki problem u današnjem društvu. Sama predstava je nastala procesom radioničarskog tipa koje su bile rađene sa maldim ljudima iz raznih sredina širom Srbije na temu njihovih dosadašnjih znanja i mišljenja o ekstremizmu uopšte. Cilj predstave je bio da mlade upozna sa svim oblicima tog problema i da im pokaže da je prvi korak u prihvatanju drugačijeg , prihvatanje sopstvenih stereotipa i predrasuda koji neminovno postoje u svakom čoveku. 

Dokumenta

Vesti