MAN konferencija je godišnja stručna konferencija o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti, koju Centar E8 organizuje već tradicionalno, od 2011.

Ovaj  događaj okuplja predstavnike i predstavnice domaćih i međunarodnih organizacija, institucija, UN agencija, kao i mnoge eksperte i ekspertkinje koji se u svom radu bave temama rodne ravnopravnosti, maskuliniteta i prevencijom rodno zasnovanog nasilja – sa posebnim akcentom na uključivanje muškaraca i mladića kao saveznika u zajedničkim naporima u unapređivanju rodne ravnopravnosti i u prevenciji nasilja. Tokom predhodnih godina redovnog održavanja, konferencija je postala platforma za razmenu mišljenja i iskustava eksperata/kinja koji se, u različitim oblastima svog rada, bave pitanjima roda, rodne ravnopravnosti, nenasilja i promovisanja pozitivnih društvenih vrednosti i promena, na nacionalnom, regionalnom, ali i na širem, međunarodnom planu.

VIDEO

Snimak konferencija iz 2019. godine

Snimak konferencije iz 2018. godine

Premotavanje // MAN konferencija 2011-2019

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu man konferencije