Da bi bio heroj, moraš prvo biti tata

Da bi bio heroj, moraš prvo biti tata

Da bi bio heroj, moraš prvo biti tata

DRAGI TATA, MORAM DA TE ZAMOLIM ZA JEDNU USLUGU…
Ja ću se roditi kao devojčica i molim te učini sve što možeš da to ne bude za mene najveća opasnost od svih.

Nasilje počinje kroz igru i jezičko etiketiranje u šalama koje mladi razmenjuju među sobom, a te šale su najčešće naučene od odraslih. Osnovni oblici jezičkog nasilja se formiraju u vicevima u kojima se žene imenuju pogrdnim imenima, pa onda i u direktnom obraćanju dečaka devojčicama. Kada mladi muškarac počne da usvaja jezičke stereotipe, vremenom ti stereotipi postanu pravilo koji prerastaju u stvarno fizičko nasilje.

Naša deca su naša odgovornost. Često kao očevi ne možemo da predvidimo sve opasnosti koje su oko naše dece, ali jednu sigurno možemo: nasilje kroz jezik je esencija svega onoga što možemo da zamislimo kao fatalnu posledicu. Ne smemo i ne treba da dozvolimo da se žene u bilo kom jezičkom obliku etiketiraju i ponižavaju, bez obzira da li je u pitanju bezazlena šala.

Skrenimo svima onima pažnju koji neodgovorno koriste jezik i etiketiraju žene kao kurve, drolje, glupače. Žene nisu ništa od toga. Naše ćerke su devojčice, devojke, žene, majke, a biće i bake. Naše ćerke su drugarice, a ne glupače. Ne odobravajmo ružne reči smehom pod izgovorom šale i vica, naš stav će zaštiti naše ćerke.

Naše devojčice će nam biti zahvalne.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, jedna od tri žene u svetu će doživeti fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, i to obično od svog partnera.

“Super tata” kampanja je Centra E8 koja se bavi temom očinstva. Promoviše uključivanje muškaraca kao aktivnih, rodno ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja, uz promovisanje koncepta pozitivnog roditeljstva. Aktivnosti kampanje su podržane od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i CARE International Balkans i deo je globalne kampanje posvećene očinstvu – MenCare.

Dizajn zvuka: Steva Milošević
Glas dala: Isidora Simijonović
Reditelj adaptacije: Ivan Stojiljković

“Dragi tata” video predstavlja adaptaciju originalnog video klipa “Dear daddy” razvijenog od strane CARE Norway, kojima se srdačno zahvaljujemo na ustupljenom materijalu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.