Program T (“tata”) se bavi temom očinstva i većeg angažovanja očeva odnosno ima za cilj edukovanje i promovisanje uključivanja muškaraca kao aktivnih, rodno ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva I staratelja. Program T je direktan i ciljani odgovor na potrebu za akcionim koracima s ciljem aktivnijeg angažovanja muškaraca u očinstvu, od trudnoće do ranog detinjstva i nadalje. U pitanju je edukativni model i resurs razvijen kao deo globalne kampanje MenCare koju koordinišu organizacije Promundo i SonkeGenderJustice, a koji je za balkanski region prilagodio CARE International Balkan u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Pored našeg dugogodišnjeg rada sa mladima, po pitanjima rodne ravnopravnosti i osporavanja štetnih rodnih normi, Program T je sledeći nivo u sistematskom pristupu u izgradnji rodno ravnopravnog društva. Program T identifikuje najbolje prakse angažovanja muškaraca u zdravlju majke i deteta, staranju/brizi o deci i u prevenciji nasilja nad ženama i decom, kroz prizmu rodne ravnopravnosti. Priručnik Programa T sadrži tri celine, od kojih svako pruža dokaze, smernice i korisne alate za ravnopravnije angažovanje muškaraca kao očeva i staratelja namenjene specifičnim ciljnim grupama. Te celine su: Očinstvo u zdravstvenom sektoru – Vodič za zdravstvene radnike/ce o angažovanju muškaraca, 2. Angažovano očinstvo: Grupne edukacije za očeve, 3. Mobilizacija vaše zajednice.

Dokumenta

Preuzmite publikacije vezane za kampanju Program T