Kampanja „Pazi prvi pregled” otkriva važnost seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Koji su to glavni faktori koji utiču na odluku mladih žena da prvi put odu na ginekološki pregled? Na koji način društvene norme, tabui i stigma utiču na percepciju mladih žena o odlasku na pregled i koje su posledice nedostatka obrazovanja i podrške mladim ženama u vezi sa reproduktivnim zdravljem?


Ovo su samo neka od pitanja koja su nas motivisala da zajedno sa našim dugogodišnjim saradnicama, Goranom Jovanović i Ivanom Vidović, a uz pomoć i podršku dm drogerie markt kroz konkurs „{ZAJEDNO} za bolje sutra“ pokrenemo kampanju PAZI PRVI PREGLED.

Međutim, ova tema je u sferi našeg interesovanja već više od 10 godina i predstavlja nastavak kampanje Pazi Sex. Reč je o edukativnoj kampanji, namenjoj mladim ljudima koji stupaju u prve seksualne odnose. Glavni kanal komunikacije je veb-sajt, čiji je cilj da mladima ponudi relevantne informacije na atraktivan, prikladan i zanimljiv način.

PAZI PRVI PREGLED nije samo poziv na akciju, već i pokret koji osnažuje mlade žene i podiže svest o važnosti njihovog seksualnog ponašanja i reproduktivnog zdravlja. Kroz niz kreativnih i edukativnih aktivnosti, kampanja “Pazi prvi pregled” pruža prostor za otvorene razgovore o temama koje su često obavijene stidom i tabuom i ističe značaj prvog ginekološkog pregleda.

Mladi raspolažu sa dosta informacija, ali uglavnom bez potpunog razumevanja praktičnog aspekta. Devojke su zainteresovane za ove teme, što je dobro i važno, neke dosta dobro informisane, ali uvek postoji još neko za njih važno pitanje koje nisu imale priliku da postave. Takođe, u zavisnosti od pouzdanosti izvora informacija, ima nažalost i dezinformisanosti. (Miroslava Vuković, spec. medicinske psihologije)

Tokom dva meseca održano je 10 radionica u Zaječaru, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu na kojima je više od 160 mladih žena imalo priliku da u direktnom razgovoru sa psihološkinjom Miroslavom Vuković i ginekološkinjom dr Marijom Obradović dobije pouzdane informacije o svemu što ih je interesovalo.

Značilo mi je što ovde mogu sve da vas pitam, sada znam šta mogu da očekujem. (učesnica radionice, Novi Sad)

Uporedo sa uživo radionicama, kreiran je online prostor na društvenim mrežama Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, kao i na veb-sajtu Pazi Sex sa ciljem da se pruže tačne i pristupačne informacije i otklone sve moguće nedoumice. Kampanja na društvenim mrežama se pokazala kao izuzetno efikasan metod i dosegla je do više od 255,000 pripadnica ciljne grupe (žene od 13 do 18 godina).

Teme koje su privukle najviše pažnje na društvenim mrežama jesu emocionalna zrelost za prvi seksualni odnos, važnost edukacije o sopstvenom telu, neželjena trudnoća, kada je potrebno otići na prvi ginekološki pregled i kako se pripremiti

Ključni ciljevi kampanje su da kreiramo online mesto gde će mladi moći da nađu tačne, jasne i pristupačne informacije. Takođe, da omogućimo uživo prostor gde u direktnom kontaktu mogu razgovarati sa doktorkama, prevazići tu prvu neprijatnost kada se sa nepoznatima priča o ovoj temi, a da to sve učinimo u prijateljskoj, pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi. (Gorana Jovanović, inicijatorka kampanje)


Mladi ulaze neupućeni u odrasli svet sa eksperimentisanjem i potrebom da budu samostalni u svojim odlukama. Ovakvim projektima tj. edukacijama šalje se poruka mladoj osobi o važnosti zdravlja. (dr Marija Obradović, spec. ginekologije i akušerstva)

U cilju daljeg podržavanja ove važne teme, pozivamo i ohrabrujemo sve mlade žene da se informišu i dodatno edukuju o sopstevnom zdravlju. Uz podršku zajednice, zdravstvenih radnika_ca i obrazovnih institucija, zajedno gradimo bezbednije i zdravije okruženje za sve!