Važnost etičkih kodeksa u organizacijama civilnog društva: Pregled Erasmus+ treninga

Dok se organizacije civilnog društva bave različitim izazovima današnjeg društva, pitanje etičnosti postaje važnije nego ikad. Zbog toga je Hrvatsko debatno društvo (HDD) organizovalo projekat “The Art of Ethics in Youth Work” u Karlovcu (Hrvatska), tokom februara ove godine.

Na projektu su bili učesnici_e iz 11 država: Hrvatska, Holandija, Italija, Francuska, Grčka, Makedonija, Češka, Estonija, Litvanija, Slovenija i Srbija, a jedna od učesnica bila je i Amelia Stakić, omladinska radnica i trenerica u okviru našeg Programa za rodnu ravnopravnost. Svi učesnici_e bili su mladi ljudi koji se bave omladinskim radom ili aktivizmom u svojim lokalnim zajednicama.

Glavni ciljevi projekta su osnaživanje učesnika_ca, odnosno omladinskih radnika_ca da primene etičke principe u svom omladinskom radu, zatim kritička refleksija na teorijske modele u omladinskom radu i osnaživanje omladinskih radnika_ca da sami osmisle svoja rešenja u toku samog rada sa mladima.

Tokom učešća na projektu kao učesnici bili smo upoznati sa terminologijom i teorijom etike u omladinskom radu i dobili alate, potrebna znanja i veštine koje možemo da primenimo u svom daljem radu i napredovanju. Kroz teorijska predavanja, a zatim i praktičan rad preispitali smo modele u omladinskom radu, moguće situacije i kako da etički pristupimo rešavanju problema. Takođe smo preispitali sebe, svoje vrednosti, i ostavili prostora da naučimo jedni od drugih i promenimo sopstveno mišljenje. (Amelia Stakić, omladinska radnica)

Hrvatsko debatno društvo (HDD) sprovodi program debate kao gradjanskog vaspitanja, i taj program je priznat kao vannastavna aktivnost čija je primena prepoznata i odobrena u svim školama u Republici Hrvatskoj. Osim debatnog programa u školama, HDD takođe sprovodi brojne projekte usmerene prema povećanju obrazovnih prilika za mlade, te pruža edukacije i savetodavne usluge iz područja komunikacionih veština.

Nadamo se da će ova važna tema zauzeti više prostora kada su u pitanju organizacije civilnog društva, a pogotovo one koje, poput nas, rade sa mladima i za mlade. Odgovornost je na svima nama, a udruženi stvaramo inkluzivnija i podsticajnija okruženja u kojima mladi mogu napredovati, vođeni principima integriteta, poštovanja i empatije.