Gender Education Coordinator – KONKURS ZA POSAO U CENTRU E8

Pozicija: Gender Education Coordinator (Koordinator/ka edukativnih programa u oblasti rodne ravnopravnosti)
Lokacija: Kancelarija Centra E8 u Beogradu
Radno vreme: Puno radno vreme
Angažman: Ugovor o radu
Period angažmana: Godinu dana (3+9 meseci) sa mogućnošću produženja
Očekivani početak angažmana: 01. septembar 2022. 


CENTAR E8 je organizacija koja radi sa mladima i za mlade. Zalažemo se za društvo u kome svi imaju jednake mogućnosti i tražima kvalifikovanog kandidata ili kandidatkinju za poziciju Gender Education Coordinator  koja podrazumeva rad na edukativnim komponentama projekata koji se realizuju, a koji se u najvećem broju tiču rodne ravnopravnosti.


Ukratko.

CENTAR E8 je nevladina organizacija sa sedištem u Beogradu, osnovana 2004. godine kao omladinsko udruženje koje se bavi edukacijom i aktivizmom sa ciljem da utiče na društvene promene, koje doprinose većem stepenu slobode građana i građanki Srbije. 

CENTAR E8 je zasnovan na uverenju da se sloboda može ostvariti isključivo u demokratski uređenom društvu u kom su institucije odgovorne svojim građanima i građankama.

Borimo se za demokratiju i poštovanje ljudskih prava i osnažujemo građane i građanke kroz autentični pristup omladinskom radu – kroz edukaciju, kulturu i medije.

Punoletni, sa 18 godina iskustva,  pozicionirali smo se kao organizacija koja može da ponudi stručnost, inovativnost i dinamičan pristup oblastima ljudskih prava, demokratije, rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja, medijskoj pismenosti i osnaživanja omladinskog aktivizma.

U okviru CENTRA E8 posluju REFLEKTOR TEATAR (društveno angažovano pozorište sa stlnim repertoarom) i ZOOMER.RS (internet portal čiju redakciju čine mladi).

Više informacija:

www.e8.org.rs


Pozicija.

Da li znaš šta znači E8 u nazivu naše organizacije?

Reč “edukacija” ima 9 slova. E+8.

Dakle, edukacija je osnova našeg rada i zato nam je ova pozicija jako važna.

Tokom rada u Centru E8 bićeš zadužen/a za realizaciju edukativnih komponenti projekata koji se realiziju. Veliki deo naših programa, vezan je za teme roda i rodne ravnopravnosti, zbog čega nam je veoma važno da poznaješ ovu oblast, da barataš feminističkim znanjem i da veruješ u koncept rodne ravnopravnosti. Takođe, od tebe očekujemo da sa nama aktivno i ravnopravno učestvuješ u kreiranju novih projekata i inicijativa u okviru ove oblasti.

Centar E8 više od deset godina aktivno radi na projektima koji afirmišu rodnu ravnopravnost, zalažući se za seksualno, reproduktivno i mentalno zdravlje, a protiv rodno zasnovanog nasilja i svih oblika ekstremizma. Poseban fokusus imamo na rad sa mladićima, kroz tretiranje ovih izazova iz perspektive muškosti/maskuliniteta. Pored toga, realizujemo i programe koji su namenjeni devojkama, mladima u riziku i mladima generalno. Takođe, vodimo akreditovane programe za usavršavanje nastavnog osoblja. Više informacija o našim programima, metodologiji i pristupima,  možete pronaći na sajtu Centra E8, u delu “Publikacije” (Program M, Program Ž, Program Y, Program T).

Šta ćeš raditi u timu Centra E8?

 • Upravljaćeš projektnim ciklusom
 • Pripremaćeš i koordinisati realizaciju edukativnih radionica za mlade
 • Redovno ćeš komunicirati i koordinisati tim saradnika i saradnica (edukatori/ke, predstavnici/e škola, stručni saradnici/e, partnerske organizacije, itd… )
 • Radićeš na administrativnim, finansijskim, tehničkim, logističkim, programskim i organizacionim poslovima u sklopu odobrenih projekata
 • Osmišljavaćeš, pripremati i organizovati aktivnosti/događaja u saradnji sa našim timom (konferencije, javne akcije, tribine…)
 • Pratićeš realizaciju programa (monitoring i izveštavanje)
 • Učestvovaćeš u kreativnom razvoju programa/projekata Centra E8
 • Pripremaćeš predloge projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora
 • Predstavljaćeš Centar E8 i programe u javnosti i na različitim događajima (konferencije, tribine, obuke, mediji…)

 Šta treba da doneseš sa sobom u Centar E8?

 • Iskustvo u radu sa mladima, a poželjno i iskustvo u vođenju edukacija/radionica/treninga
 • Organizacione veštine
 • Komunikacijske veštine, kreativnost, otvorenost i iskrenost
 • Odgovornost, predanost i efikasnost u radu
 • Iskustvo u pisanju predloga projekata
 • Znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno)
 • Napredno poznavanje rada na računaru i GoogleSuite (Drive, Docs, Sheets, Calendar, Slides, Forms), kao i razumevanje drugih online alata (Asana, Canva, HootSuite, ConstantContact…)

Prijava.

Ukoliko veruješ da ispunajvaš ove uslove, ohrabrujemo te da pošalješ svoju prijavu, najkasnije do 15. avgusta 2022. popunjavanjem online formulara OVDE ili niže ispod teksta gde se nalazi forma. 

Prijava sadrži generalna pitanja o tebi i tvom radnom iskustvu, kao i deo gde možeš da podeliš  sa nama razloge svoje motivacije za rad u Centru E8. Molimo te da posebno obratiš pažnju na motivaciono pismo, jer ono može biti presudno za dalji proces selekcije. 

Prijava je jedino moguća preko online sistema, druge vrste prijave (e-mail, lično, telefonski…) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatna pitanja, ukoliko ih imaš, možeš da nam uputiš pismenim putem na mejl:  centar@e8.org.rs

O rezultatima konkursa obavestićemo kandidate i kandidatkinje koji uđu u uži izbor i oni će biti pozvani na razgovor.