Šarić o Programu M: Ako su dečaci i muškarci deo problema, moraju biti i deo rešenja

Centar E8 je u saradnji sa organizacijom Fenomena, a uz podršku UN Trust Fonda, organizovao trodnevne treninge za mladiće na Kopaoniku, prema akreditovanoj metodologiji Programa M.

Jana Šarić, programska menadžerka Centra E8 i koordinatorka aktivnosti, pričala je za Zoomer o tome šta znači Program M, zašto je važno da se on implementira, kao i koji su postignuti rezultati ovakvih intervencija.

„Nalazimo se na Kopaoniku zato što smo imali priliku da organizujemo i sprovedemo drugi po redu Budi muško – menjaj pravila trening, po našem programu M koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na koji smo jako ponosni i koji implementiramo već deset godina” izjavila je Šarić i dodala da su ove radionice osveženje nakon perioda zatvaranja i online rada.

„Sa jedne strane se oprezno vraćamo nekim regularnim tokovima, a sa druge strane imamo priliku da radimo sa mladićima i da ponovo gledam neke sjajne mlade ljude kako odrastaju, slušaju naše radionice i imaju te AHA momente dok radionice traju i kako se, nadam se, dugoročno menjaju na bolje, odnosno menjaju sebe i društvo ka rodnoj ravnopravnosti”, dodaje Šarić.

Ovi treninzi su zamišljeni kao inicijalni, bazični treninzi i služe tome da inspirišu momke da počnu da razmišljaju o tome kako oni mogu da budu saveznici u borbi za rodnu ravnopravnost, ističe Šarić.

„Ovi konkretno treninzi su osmišljeni tako da u fokusu imaju prevenciju nasilja – rodno zasnovanog nasilja, seksualnog nasilja i drugih oblika partnerskog nasilja. Osim toga, imamo radionice o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što je takođe jako važno, o izražavanju osećanja, o načinima na koji se zapravo momci bore ili ne bore sa svojim emocijama. Sve to nekako stane u ova tri dana i uspemo da inspirišemo momke da počnu da razmišljaju o tome kako njihova osećanja utiču na njihove prakse, šta je dozvoljeno muškarcima, a šta ženama, koja su to rodna očekivanja, kakve su to rodne uloge i kako da iskorače iz njih i kako da u skladu sa tim žive svoje živote, komuniciraju sa drugim ljudima, hendluju ono što osećaju i ne osećaju taj pritisak muškosti i maskuliniteta, odnosno da dekonstruišu sve te štetne norme i sagrade novi maskulinitet 21. veka, koji će podržavajući, mnogo zdraviji i ključan faktor u izgradnji novog društva”, objašnjava Šarić i dodaje da program sveobuhvatno uključuje i prevenciju bolesti zavisnosti, rizika različitog tipa i rizičnih ponašanja

„Program M je jedan priručnik za to kako biti dobar, velikodušan, ispravan član društva i kako biti savršen saveznik. To je moto iza celog programa – ako su momci i muškarci deo problema, moraju biti i deo rešenja. U borbi za rodnu ravnopravnost moramo da ih uključimo jer je nužno, ali ne i dovoljno, osnaživati devojčice, devojke i žene, već je neophodno raditi i sa momcima na dekonstrukciji toksičnog maskuliniteta i tradicionalnog, patrijarhalnog rodnog režima”, smatra Šarić.

Šarić je takođe primetila i da, za razliku od ranijih godina, današnje mlade generacije dosta toga već znaju, zahvaljujući društvenim mrežama, naglim promenama i ubrzanom 21. veku.

“Svi su jako mladi i svi su se rodili kada smo mi već išli u škole i moramo da radimo na tom premošćavanju generacijskog jaza koji se već stvorio. Mislim da oni negde znaju šta je ispravno, a šta je pogrešno, ali da su neke stvari, poput osećanja izazov. Tada oni shvate – zašto bi im nešto bilo uskraćeno, zašto bi njima bilo uskraćeno da plaču, da budu tužni, zašto bi se to smatralo samo nekom ženskom osobinom. Zašto bi oni bili percipirani samo kao nasilnici?”, ističe Šarić i dodaje da živimo u društvenom trenutku kada žene otvoreno govore o nasilju i da se, naravno, devojke tako osnažuju, ali sa druge strane i momci se na isti taj način osnažuju da učestvuju i budu deo te promene.

“Kada jednom stavite naočare feminizma i rodne ravnopravnosti ne možete nikada da ih skinete i ovo je jedan trenutak kada oni menjaju to staklo, sočivo kroz koje gledaju svet”, završava Šarić.

Nakon završetka treninga, izabrani mladići imaće mogućnost da budu odabrani za učešće u omladinskom kampu koji će uključivati i devojke koje su prošle radionice “Moć promene”, a koji će se održati u poslednjoj nedelji avgusta.