Vojkan Arsić jedan od šezdeset globalnih lidera i liderki u aktivizmu za rodnu ravnopravnost

Osnivač i direktor naše organizacije, Vojkan Arsić, izabran je za jedno od lica globalne kampanje za rodnu ravnopravnost TOWARDS EQUALITY.

Ova kampanja, deo je Foruma GENERATION EQUALITY, održanog u periodu od 30. juna do 2. jula, 2021, u Parizu, s ciljem da se na njemu lansira rad velikog svetskog pokreta za rodnu ravnopravnost. Forum okuplja visoke predstavnike/ce Vlada, državne zvaničnike/ce, donosioce odluka, organizacije civilnog društva, omladinske organizacije i fondacije, iz celog sveta. Sazvao ga je UN WOMAN, a domaćini su Vlada Republike Francuske i Vlada Sjedinjenih Meksičkih Država.

Centralni javni događaj u okviru Foruma GENERATION EQUALITY je lansiranje prateće, globalne kampanje pod nazivom „Towards Equality“.

Kampanja počinje otvaranjem umetničko-dokumentarne izložbe u samom centru Pariza: u javnim prostorima koji okružuju zgradu Ekonomskog, društvenog i ekološkog saveta (CESE – Economic, Social and Enviromental Council), kao institucije u kojoj se okupljaju zvaničnici/ce i donosioci ključnih odluka, u ovim oblastima.

Izložbu čine portreti odabranih aktivista i aktivistkinja iz celog sveta, koje UN WOMEN prepoznaje kao najznačajnije globalne lidere/ke u borbi za ženska prava i rodnu ravnopravnost.

Deo ove izložbe je i portret Vojkana Arsića, čiji je autor beogradski fotograf Nebojša Babić.

Celokupnu izložbu možete pogledati ovde.

Poziv da dostavimo portret i biografiju Vojkana Arsića, u Centru E8, dočekali smo s velikom radošću, ponosom i zadovoljstvom. Podsećamo, naša organizacija na čijem je čelu Vojkan Arsić, bavi se temama rodne ravnopravnosti, duže do jedne decenije, pri čemu posebno izdvajamo naše partnerstvo u okviru regionalne mreže „Young Man Initiative“, odnosno Projekta „Mladići kao saveznici u prevenciji nasilja“. U okviru ovog projekta, bavimo se edukacijom mladića o rodnoj ravnopravnosti, nenasilju i zdravim stilovima života, kao i kampanjom „Budi muško“ čiji je cilj bio popularizacija koncepta rodne ravnopravnosti, među mladićima, ali i u najširoj javnosti. Deo ove kampanje su i naše pozorišne predstave „Muškarčine“ i „Crvena: Samoubistvo nacije“, čiji je jedan od autora i Vojkan Arsić.

Veoma smo ponosni na činjenicu da je UN WOMEN, u saradnji sa državnim vladama Francuske i Meksika, prepoznao naš dosadašnji rad, ne samo kao istaknut u našem regionu, već i kao značajan na globalnom nivou. Povodom priznanja, Vojkan Arsić ističe:

“Iako je na izložbi predstavljen moj portret, ovo priznanje nije samo moje. Ovo je priznanje za Centar E8, naš tim i sve naše saradnike i saradnice u Srbiji i regionu, ali i sve mlade ljude koji su prošli kroz naše programe, odrastali sa nama i menjali svoje stavove, vezane za rod, ravnopravnost i ljudska prava. Jedna smo od prvih organizacija na našim prostorima, koje su prepoznale značaj rada sa mladićima i muškarcima, kao nezamenjivi deo borbe za ženska prava i rodnu ravnopravnost. Upravo je to, ali i činjenica da smo se ovim temama bavili na kretivne načine, uključujući umetnost, kulturu, omladinsko stvaralaštvo, novinarstvo i aktivizam, uticalo na to da naš rad bude primećen od strane najrelevantijih svetskih organizacija. Ponosan sam na činjenicu da sam lično prepoznat kao globalni lider u ovoj oblasti, ali se istovremeno nadam, da će naš rad na temama vezanim za maskulinitet na Balkanu, nakon ovog priznanja, biti još efikasniji i još vidljiviji. Idemo dalje i nastavljamo da se borimo, za bolje i pravednije društvo, društvo bez nasilja i društvo u kom se muškarci i žene podjednako cene, ne samo u Zakonu, već u svakoj oblasti života!“ 

Više o Generation Equality Forumu pročitajte na linkovima: https://forum.generationequality.org/ i/ili https://www.unwomen.org/en