Ka pravednoj raspodeli poslova staranja – Super Tata program

Tokom protekle godine, imali smo prilike da osvežimo našu Super Tata kampanju i implementiramo prilagođeni Program T, namenjen srednjoškolcima i srednjoškolkama uzrasta od 15 do 19 godina. U saradnji sa partnerskom organizacijom Fenomena, sproveli smo projekat Ka pravednoj raspodeli poslova staranja, podržan od strane UN Women-a i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva. Glavni ciljevi projekta bili su osnaživanje kapaciteta ženskih organizacija za bavljenje temom raspodele poslova nege i brige o deci, ali i osnaživanje kapaciteta mladih za bavljenje ovom temom, kao i njihovo upoznavanje sa osnovama na kojima počiva koncept ravnopravno raspoređenih neplaćenih poslova u domaćinstvu.

Centar E8 je u okviru projekta sproveo tri trodnevna online treninga za mlade iz Kraljeva, Zaječara i Beograda, na kojima smo imali prilike da diskutujemo o rodnim ulogama, roditeljskim ulogama, odrastanju, lekcijama koje nas uče očevi i majke, ali i rodnoj podeli poslova nege i brige o deci. Šezdeset srednjoškolki i srednjoškolaca je nakon treninga osmislilo i sprovelo Super Tata kampanju, pronalazeći primere aktivnog očinstva iz svog okruženja i promovišući očinske uzore iz svog neposrednog okruženja.

Osim treninga sa mladima, Centar E8 producirao je i serijal Super Tata, u kojima su gostovali poznati očevi, spremni da podele svoje iskustvo aktivnog i ravnopravnog učešća u odgajanju svoje dece. U 10 vlog epizoda sa našim glumcem Urošem Novovićem, super tate su se prisećale najlepših ali i najtežih trenutaka u svojoj „očinskoj karijeri“. Sva iskustva i istraživanja sprovedena tokom trajanja projekta, sažeta su u publikaciji koju možete pročitati u nastavku.