Mladost koja pobeđuje krize – Digitalni odgovor na Covid-19

Protekla godina obeležena pandemijom korona virusa primorala nas je da se preispitamo, prilagodimo i intervenišemo tamo gde je to bilo moguće. Imajući u vidu važnost prisutnosti edukativnih, savetodavnih i inspirišučih sadržaja, regionalni tim Young Men Initiative projekta je tokom cele prethodne godine nastavio sa svojom misijom osnaživanja mladih ljudi i promovisanja zdravih stilova života u malo izmenjenom obliku i pod izmenjenim društvenim okolnostima.

Izbijanje pandemije COVID-19 imalo je ogroman uticaj na aktivnosti YMI-ja, budući da su sve ciljne zemlje projekta bile u potpunosti zatvorene u periodu od marta do maja, a većina je trenutno pod merama bezbednosti i prevencije, koje uključuju delimični policijski čas, manja ograničenja kretanja i drugih građanskih sloboda, uključujući društvena i kulturna okupljanja i događaje. Uzimajući u
obzir da su projektne aktivnosti uglavnom fokusirane na rad sa mladima u zajednicama i obrazovnim institucijama širom regiona, kriza COVID-19 je značajno uticala na implementaciju projekta.

Studija slučaja beleži i dokumentuje proces YMI-ove adaptacije na pandemiju COVID-19 tokom perioda mart‒jul 2020. godine, navodeći proces i pružajući preporuke i lekcije za budućnost. Ova studija slučaja služi kao jedinstveni proizvod koji su razvili CARE i partneri i predstavlja jedinstveni doprinos i izvor za druge organizacije koje prolaze kroz isti proces prilagođavanja.

Tokom 2020. godine YMI-ov pristup pokazao je svoju otpornost na krize i sposobnost prilagođavanja specifičnim okolnostima ciljnih grupa. YMI je kreiran za mlade, kako bi odgovorio na potrebe mladih, ma gde se mladi nalazili. Digitalizacija aktivnosti bila je glavni fokus svih partnerskih organizacija,
što se može smatrati nadogradnjom prethodnog digitalnog rada koji je rezultirao velikim uspehom i doneo izvanredne inovacije u YMI. To je uključivalo prilagođavanje radionica, završno istraživanje, kampanje u školama i kampanje u zajednici i BMK sastanke, kao i uvođenje podkastova, emisija
uživo na društvenim mrežama, onlajn kvizova i izazova te psihološku podršku. U periodu mart‒ jul 2020. godine, tokom pandemije COVID-19, partneri su sproveli preko 600 aktivnosti sa 68.525 direktnih učesnika, od čega su 90% bili mladi od 15 do 30 godina starosti.

“Niko nije sam, čak i u ovim zbunjujućim i vanrednim vremenima. Stres i izolacija nisu opravdanje za nasilje i konačno, mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko zdravlje”

Pred vama se nalazi studija slučaja o digitalnom odgovoru Young Men Initiative projekta i projektnog tima na trenutnu krizu izazvanu pandemijom Covid-19.

Studija slučaja izrađena je u okviru projekta Inicijativa mladića II – Young Men Initiative: „Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu“, koji je podržan od strane CARE International Balkans, Austrijske razvojne saradnje i Oak fondacije