Istok – Zapad: Koliko je Srbija uspešna u žongliranju između Istoka i Zapada?

U šestom EDIT serijalu bavili smo se geopolitičkim pitanjima i narativima koji prate diplomatske odnose Srbije sa Kinom i Rusijom sa jedne strane i EU i SAD sa druge.

Razgovarali smo o vakcinama, investicijama, diplomatiji i prijateljstvima, kao i o evrointegracijama i njihovoj budućnosti.

Serijal je otpočeo analitičkim tekstom na portalu Zoomer, autorke i novinarke Marije Radojčić, a proces dekonstrukcije nastavljen je razgovorom sa analitičarima u šestom EDIT vlogu.

Luka Šterić, istraživač organizacije Beogradski centar za bezbednosne politike i Aleksandra Srećković, analitičarka medija organizacije CRTA podelili su sa nama rezultate svojih istraživanja – jednog o stavovima građanki i građana prema Rusiji i Kini, a drugog o tonu medija pri izveštavanju o različitim sporazumima i diplomatskim odnosima Republike Srbije sa spoljnim akterima na istoku i zapadu.

Srećković je naglasila da je ton medija retko neutralan kada se govori o “prijateljima sa istoka”, a Šterić naglašava da građani često Rusiju i Kinu percipiraju kao partnere koji se vode iskrenim prijateljstvom, dok se, prema rezultatima, EU i SAD vode isključivo interesima i taktikom.

Reportaža nas je ovog puta odvela u prostorije Evropskog pokreta, gde smo imali prilike da raugovaramo sa Đorđom Cvijovićem, projektnim menadžerom ove organizacije koji nam je objasnio koje su to najčešće zablude i narativi koji prate aktivnosti Evropske Unije u Srbiji. Cvijović je istakao kako je jedna od najvećih zabluda da otvaranje poglavlja i članstvo u EU dodatno komplikuju građankama i građanima život. Takođe se osvrnuo i na jednu od najvećih zabluda, da će nakon pristupanja Evropskoj Uniji domaća radinost biti potpuno zabranjena.

Podcast nam je dao malo detaljniji opis društveno – istorijskog konteksta u kome podele i potreba za podelama i prijateljima nastaju. Sagovornica u EDIT podcastu bila je Sanja Radović, istoričarka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa kojom smo dekostruisali narative vezane za diplomatske odnose. Radović se osvrnula na istoriju diplomatskih odnosa Srbije u 20. ali i 21. veku, govorila o hladnoratovskoj atmosferi koju mediji najavljuju i dekonstruisala potrebu da se balans između istoka i zapada koji spoljna politika Srbije trenutno pokazuje naziva “nesvrstanošću 21. veka”.