Nisi sama i nisi kriva!

Peti EDIT serijal bavi se dekonstrukcijom toksičnih narativa koji prate nasilje prema ženama, a koji u velikoj meri utiču na odluku da se nasilje prijavi ili da se o nasilju i njegovim posledicama javno govori. Autorke serijala i njihove sagovornice nastojale su da svakoj ženi pošalju važnu poruku – “nisi sama i nisi kriva”.

Pregled problema dat je u autorskom tekstu objavljenom na portalu Zoomer, koji možete u celosti pročitati ovde, a dekonstrukcija smo započeli vlogom, podcastom i reportažom.

Sagovornice u EDIT vlogu bile su novinarka Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i Milena Vasić, advokatica iz Jukoma. Nastojale smo da dekonstruišemo narative poput „zašto nije prijavila“ „zašto je ćutala“ ili „zašto ga nije ostavila“ objašnjavajući kontekst u kome se nasilje odvija, kao i odnos institucija prema ženama, ali i nasilnicima.
Pavlović je naglasila da se izgradnjom sistemskog poverenja, odnosno senzitivisanjem institucija i službenika i službenica dobar deo prepreka može prevazići, dok je Vasić upozorila na netačan narativ o „lažnom prijavljivanju nasilja“ jer se u realnosti pre dešava da nasilje ostane neprijavljeno, nego da neka žena podnese lažnu prijavu, čime sama vrši krivično delo.

Reportaža nas je odvela ispred Pravnog fakulteta, a sagovornice su nam bile devojke iz spontano ogranizovane ženske grupe – Ženska solidarnostJelena Riznić i Nataša Elenkov, razgovarale su sa nama o ovom problemu, kao i o mnogim drugim problemima sa kojima se devojčice, devojke i žene susreću u javnim prostorima.
Riznić i Elenkov su govorile i o adhoc kolektivima kakav je njihov, koji treba ne samo da reaguju na toksične narative i eskalacije tih narativa, već da proaktivno učestvuju u prevenciji i izgradnji poverenja prema onima koji javno istupe sa svojom pričom i svojim iskustvom, ali i izgradnji pozitivnih kontranarativa čija je osnovna funkcija neutralizacija toksičnosti produkovane od strane privilegovanih pozicija moći.

EDIT podcast nastojao je da pruži primer pozitivnog kontranarativa koji predstavlja neophodan resurs u borbi protiv toksičnih narativa, dezinformacija, zabluda i mitova koji prate nasilje i hrabrost koja je potrebna da se javno govori o tom nasilju.
Zato smo pozvali Nađu Duhaček iz Centra za ženske studije, jednu od pokretačica peticije „Ne znači ne“. Pokrenuta peticija se zalaže za uvođenje obaveznog seksualnog obrazovanja u škole, a mi smo se u razgovoru osvrnule na sve programe i benefite programa koji se bave ovim temama – između ostalih i na Program Y Centra E8 koji godinama unazad edukuje o rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja i sekusalnom i reproduktivnom zdravlju.
Duhaček je naglasila da je neophodno edukovati i uključiti mlade u diskusiju, jer oni imaju šta da kažu, imaju svoje stavove i mogu da budu veliki saveznici u borbi protiv svih oblika nasilja i uznemiravanja.