Super Tata s1:e4 / Nikola Vujović

Kada čitamo o poznatim glumicama, često vidimo naslove poput “ostvarila se u najvažnijoj ulozi – ulozi majke”. Ovakve natpise gotovo nikad ne vidimo kada se radi o glumcima koji postanu očevi.

Naš voditelj Uroš razgovarao je sa Nikolom Vujovićem, svojim kolegom glumcem, i o dramskim, ali i o roditeljskim ulogama. I Nikola i Uroš želeli su da naglase da uloga oca nije sezonska, niti ograničena na jedno igranje, već se radi o procesu koji traje, od trenutka kada se donese odluka o roditeljstvu. Uroš i Nikola su razgovarali o navikama, podeli poslova nege i brige o deci, kao i o načinima na koji roditeljstvo utiče na karijeru. Naravno, neizbežno je i da karijera, naročito javan posao poput glume, utiče i na roditeljstvo. Međutim, svaki super tata može tu činjenicu da okrene u svoju korist.

Nikola se osvrnuo i na model sa kojim je odrastao, primer svog oca koji je bio zadužen za sva važna pitanja i koji je bio porodični autoritet. Nikola otkriva da je u tinejdžerskim danima često osporavao taj autoritet, kao i da je njegov koncept roditeljstva drugačiji. Otkriva nam i da ne pravi planove, jer super tata je uloga koja ne može da bude unapred isplanirana.

“Shvatio sam – decu ne možeš lagati i ne možeš ništa planirati, postoji neki reditelj koji to režira mnogo bolje nego što ti planiraš. Biti tata znači biti iskren i imati dve osnovne stvari – ljubav i strpljenje.”

Naš super tata Nikola u emisiju se uključio sa vrlo neobičnog mesta, a celu epizodu možete pogledati u videu koji ostavljamo ispod.

Ovaj video nastao je u okviru projekta Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom videu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.