Podcast MLADOST – Ep. 001 w/ Lana Nikolić

Razgovarale smo sa Lanom Nikolić, novinarkom i radio voditeljkom, feministkinjom I aktivistkinjom, o sigurnim mestima, prozorima u svet, izolacijama i novim perspektivama. O tome kako se Lana nosi sa krizom, kako menja svet i čije savete čita na internet, poslušajte u prvoj epizodi podcasta Mladost.

Podcast Mladost se bavi mentalnim zdravljem i emocionalnom dobrobiti mladih, pitanjema nasilja, odnosno nenasilja, opresivnim strukturama poput rasizma, seksizma i ekstremizma, kao i pokušajima njihove prevencije. Podcast treba da ohrabri i osnaži mlade da u svakoj prilici ispolje svoje potencijale, i tako postanu heroine i heroji svojih života i svojih zajednica.

Voditeljke podcasta su Jana Šarić i Tamara Urošević.