Rad Centra E8 predstavljen na drugom sektorskom sastanku na temu prevencije terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam

Branko Birač iz Centra E8 prezentovao je rad organizacije na drugom sektorskom  sastanku nadležnih državnih organa sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti prevencije širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,  u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija u Srbiji, održanom u utorak, 20. decembra u Palati Srbija. Naš projekat Inicijativa mladića II YMI – Young Men Initiative: „Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu“, podržan od strane CARE International Balkans, Austrijske razvojne saradnje i Oak fondacije, predstavljen je kao primer dobre prakse u oblasti prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Sastanku je prisustvovalo 40 predstavnika organizacija civilnog društa, kao i predstavnici nadležnih institucija koje su prepoznate kao nosioci aktivnosti u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i pratećeg akcionog plana.

Prisutnima se obratio Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koji je naglasio značaj uspostavljanja saradnje i dijaloga između javne uprave i organizacija civilnog društva i naveo da je praksa održavanja sektorskih sastanaka jedan od boljih mehanizama za uspostavljanje te saradnje s obzirom da podrazumevaju prisustvo i dijalog između resornih ministarstava sa jedne i predstavnika relevantnih organizacija civilnog društva iz date oblasti sa druge strane. Prisutnima se takođe obratio i gospodin Vjačeslav Balan, savetnik za borbu protiv organizovanog kriminala iz Odeljenja za saradnju u sektoru bezbednosti, OEBS – Misija u Srbiji, koji je istakao da je “uključivanje različitih aktera u društvu neophodan preduslov za bilo kakav pokušaj prevencije radikalizacije, polarizacije i mobilizacije na terenu, kao i da je potrebno formirati mrežu različitih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou koja će se specijalizovati za reagovanje na izazove radikalizacije i nasilnog ekstremizma”

Sastanak je zaključen sa obostranom željom za jačanjem komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih zajedničkih aktivnosti.