Narandžasti svet – bez nasilja nad ženama i devojčicama

“Seksualno nasilje nad ženama i devojčicama vuče korene iz viševekovne muške dominacije. Nemojmo zaboraviti da su rodne nejednakosti koje potkrepljuju kulturu silovanja zapravo pitanje disbalansa u odnosima moći”

Generalni sekretar Ujedinjenih Nacija Antonio Gutjeres

 

Šesnaest dana aktivizma je globalna kampanja protiv nasilja nad ženama i devočicama, otpočeta 1991. sa idejom da se čitav svet ujedini u borbi protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Obeležava se svake godine u periodu od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava. U okviru kampanje obeležavaju se još neki važni datumi, poput 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV-a i AIDS-a i 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Cilj kampanje je da podigne svest, učvrsti mehanizme zaštite i pruži podršku svim ženama i devojčicama koje su preživele neki oblik nasilja. Cilj kampanje je i aktivno sećanje na sve žene žrtve porodičnog nasilja i femicida.

Rodno zasnovano nasilje u koje spadaju partnersko/porodično nasilje, seksualno nasilje, trafiking, genitalno sakaćenje i dečiji brakovi, najčešće se ne prijavljuje, zbog stigme, sistemskog zastrašivanja i ućutkivanja žrtava, sekundarne viktimizacije kao i ukorenjenih rodnih nejednakosti koje odražavaju nejednake pozicije moći i drže žene u strahu, tišini i na društvenim marginama. Statistike koje govore o ovim problemima su i dalje poražavajuće. Samo 52% žena koje žive u braku ili zajednici samostalno odlučuje o svom zdravlju, kontracepciji i tome kada će i da li će imati seksualni odnos. U 2017. godini je jedna od dve žene na svetu ubijena usled partnerskog ili porodičnog nasilja, a čak 71% žrtava trafikinga čine žene i devojčice.

Ovogodišnja kampanja posebno je fokusirana na gorući problem silovanja, obzirom da statistike pokazuju da, na globalnom nivou, jedna od tri žene doživi neki oblik seksualnog nasilja tokom svog života. Nasilnik je najčešće intimni partner ili neko koga žene poznaju. Kako je silovanje “specifična vrsta štete i povrede koja se čini (nad) ženama i devojčicama, i za vreme rata, i za vreme mira”. Zato je tema kampanje za 2019. Godinu “Orange the World: Generation Equality Stands against Rape”. Uz slogane “Ne znači ne” i “Prestanite da krivite žrtve” Ujedinjene Nacije nastoje da podignu svest o pogrešnim mehanizmima i nepravdi koju višestruko nanosimo svim ženama koje se nalaze u ciklusu nasilja. Zvanična boja kampanje je narandžasta, i ona predstavlja svetlu budućnost u koju se veruje, budućnost bez nasilja nad ženama i devojčicama.