Sprovedena javna akcija “Kako si?” povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Nastavljamo svoje aktivnosti povodom obeležavanja Šesnaest dana aktivizma, javnom akcijom “Kako si?” sprovedenom na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar. Ciljevi ove javne akcije bili su skretanje pažnje javnosti i mladih na veliki problem rodno zasnovanog nasilja, ali i promovisanje nenasilnih, zdravih odnosa, kao i mentalne i emocionalne dobrobiti  mladih.

Tokom akcije su naši mladi sugrađani i sugrađanke odgovarali na pitanja koja se tiču njihovih stavova i osećanja, i otvoreno govorili o tome šta rade kada su besni, ljuti ili tužni, kao i o tome kako se osećaju kada im dobacuju na ulici, ili šalju nepoželjne i neprimerene poruke. Takođe, anketirani mladi su imali prilike da izraze svoje stavove o rodno zasnovanom nasilju, odgovarajući na pitanja poput “kako se osećaš kada čuješ ‘sama je tražila’ za žrtvu nasilja” ili “da li ima situacija kada je u redu da devojka dobije šamar”.

Prevencija rodno-zasnovanog nasilja i promocija mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti mladih značajni su za svaku pripadnicu i pripadnika društva, jer svi imaju pravo na dostojanstven život u nenasilnom okruženju. Prema brojnim istraživanjima, svaka treća žena u Srbiji je pretrpela fizičko nasilje, svaka druga žena je pretrpela psihičko nasilje, a od početka godine je u eskalaciji porodičnog nasilja stradalo 27 žena. Prema “IMAGES Srbija” istraživanju Centra E8, u jednoj četvrtini emotivnih veza dolazi do namernog zastrašivanja žene, a u jednoj petini veza dolazi do šamaranja i gađanja predmetima. Čak desetina muškaraca iz ispitivanog uzorka ima istoriju prisiljavanja žena na seksualni odnos. Izloženost nasilju dovodi do ozbiljnih posledica koje se odražavaju na mentalno zdravlje i emocionalnu dobrobit mladih žena i muškaraca.

Centar E8 aktivnost sprovodi u okviru projekta Inicijativa mladića II – Young Men Initiative: „Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja među mladima na Zapadnom Balkanu“, koji je podržan od strane CARE International Balkans, Austrijske razvojne saradnje i Oak fondacije.