State of the World’s Fathers 2019 – globalni izveštaj o očinstvu

85% muškaraca izjavljuje bi učinili sve što mogu kako bi bili uključeniji u život svoje dece. Postavlja se pitanje, šta ih sprečava u tome?

 

Treći „The State of the World’s Fathers“, globalni izveštaj o očinstvu u svetu danas, izradila je organizacija Promundo, koordinator „MenCare“ globalne kampanje za aktivno, angažovano i rodno ravnopravno očinstvo. Izveštaj nam donosi nova saznanja o ovoj temi, a zasnovana na intervjuima i anketama sprovedenim sa skoro 12.000 ispitanika širom sveta. Takođe, uključuje u sebi analize podataka iz IMAGES istraživanja sprovedenih u više od 30 zemalja. Da podsetimo, Centar E8 je takođe sproveo IMAGES istraživanje za Srbiju, zasnovano na ovoj metodologiji i u saradnji sa Promundom.

KLJUČNI NALAZI:

Nova istraživanje u sedam zemalja (Argentina, Brazil, Kanada, Japan, Holandija, Velika Britanija i SAD) otkrivaju da oko 85% očeva izjavljuje da bi bili spremni učiniti sve kako bi bili vrlo uključeni u ranim nedeljama i mesecima brige o novorođenom ili usvojenom detetu. Postavlja se pitanje, šta ih sprečava u tome?

Izveštaj identifikuje tri glavne prepreke: (1) nedostatak adekvatnog plaćenog odsustva sa posla za očeve, a sa druge strane i nedovoljno korišćenje odsustva kada je ono dostupno; (2) restriktivne rodne norme koje brigu o deci određuju kao odgovornost žene, uporedo sa percepcijom žena kao kompetentnijih u tome; i (3) nedostatak ekonomske sigurnosti i podrške države za sve roditelje i staratelje.

Nijedna zemlja na svetu nije postigla ravnopravnost između muškaraca i žena u domenu brige o deci i domaćinstvu (neplaćeni rad vezan za negu i brigu), kao ni ravnopravnost u pogledu plata i tržišta rada. Napredak u ovome je neverovatno spor. U 23 zemlje sa srednjim i visokim prihodima, jaz se smanjio za samo sedam minuta (vremena posvećenog brizi o deci, između žena i muškaraca) tokom poslednjih nekoliko decenija. Globalno gledano, žene provode znatno više vremena od muškaraca – ponekad i do deset puta više – na brigu o deci i rad u domaćinstvu (takođe provode više vremena u ukupnom, neplaćenom i plaćenom radu zajedno). Analiza podataka o korišćenju vremena otkriva da ako bi muškarci dnevno preuzeli bar 50 minuta više brige o deci (samim tim, žene 50 minuta manje), skrenuli bismo skalu u pravcu ka ravnopravnosti.

Jedno dokazano rešenje, vezano za politike, podržava preraspodelu ovog neplaćenog negovateljskog rada – a to je uvođenje jednakog, plaćenog i neprenosivog odsustva sa posla za sve roditelje, uključujući očeve. Manje od polovine (48 procenata) zemalja u svetu nudi plaćeno odsustvo za očeve, ali gde i jeste dostupno, često je to kraće od tri sedmice – ili ponekad samo nekoliko dana.

Žene žele da muškarci uzimaju odsustvo za očeve i izjavljuju da bi to poboljšalo i njihovo sopstveno zdravlje. U sedam zemalja sa srednjim i visokim dohotkom, više od 65 odsto žena izjavljuje da bi majke imale bolje fizičko zdravlje, a preko 72 odsto njih izjavljuje da bi imale bolje mentalno zdravlje, kada bi očevi uzeli barem dve nedelje odsustva, otkriva ovaj izveštaj.

Restriktivni rodni stereotipi su deo problema. Izveštaj otkriva da se značajan deo i muškaraca i žena – iz istraživanja Promunda, kao i partnera u svim regionima sveta – slaže da bi “menjanje pelena, kupanje dece i hranjenje dece trebalo da budu odgovornost majke.”

Takođe, postoji percipirani jaz u roditeljskoj kompetentnosti i muškarci se mnogo više oslanjaju na svoje partnerke nego obrnuto: širom Kanade, Japana, Holandije i Velike Britanije, otprilike dvostruko više očeva, od majki, izjavljuje da se “oslanjaju na svog bračnog partnera za znanje i informacije o roditeljstvu.“

Finansijski stres i nesigurnost takođe utiču na brigu muškaraca o deci. Čak 76 procenata majki (UK) i 59 procenata očeva (Kanada) izjavljuje da su finansijske prepreke najveći razlog zbog kog ne uzimaju više roditeljskog odsustva. Globalno gledano, kontekst je bitan: ekonomska nesigurnost, aktivni konflikti ili ratovi, i politička nestabilnost predstavljaju ogromne izazove za negu i brigu o deci.

Ovaj globalni izveštaj poziva države, poslodavce i civilno društvo da se obavežu da će ubrzati aktivnosti i postupke i podržati veće učešće muškaraca u neplaćenom radu vezanog za negu i brigu o deci. Uporedo sa izveštajem „State of the World’s Father’s 2019“, MenCare pokreće kampanju „MenCare Commitment“ koja ima za cilj da facilitira podržavajuće okruženje u kojem muškarci do 2030. godine treba preuzmu 50% nege i brige o deci. Takođe, podržava očeve da svoje želje i namere preusmere u akciju – tako što će preuzeti još, najmanje, dodatnih 50 minuta brige o deci dnevno.

 

Više informacija i ceo “State of the World’s Fathers 2019” izveštaj su dostupni na adresi https://stateoftheworldsfathers.org/