Završen ciklus predavanja Poslovi #za5

Unutar nacionalnog projekta Budućnost #za5, studenti širom zemlje imali su priliku da se upoznaju sa savremenim zanimanjima iz oblasti komunikacija, marketinga, prodaje, finansija i bankarstva, informacionih tehnologija, arhitekture, životne sredine, ali i sa zanimanjima i načinom funkcionisanja nevladinog sektora.

Preko pedeset entuzijastičnih predavača objasnilo je kako izgleda opis njihovog radnog mesta, koje su veštine potrebne za obavljanje njihovog posla, kao i koje ih vrednosti pokreću i šta ih motiviše da se svakog dana bore sa novim poslovnim izazovima. Predavanja o Poslovima #za5 slušalo je 22 000 mladih ljudi, uživo ili preko video prenosa na društvenim mrežama. Predavači su ohrabrivali buduće kolege, pružali im neophodne informacije i smernice na 10 fakulteta širom zemlje.

Svaki od predavača je imao mudre savete za mlade devojke i mladiće koji se prvi put susreću sa tržištem rada, a posebna pažnja tokom čitavog ciklusa bila je posvećena volontiranju, omladinskom radu i kontinuiranom obrazovanju, formalnom i neformalnom.