Upotreba teatra u edukaciji – prevencija nasilja, radikalizma i ekstremizma u 3 grada u Srbiji

Sa ciljem prevencije nasilja, radikalizma i ekstremizma, Centar E8 je u periodu od 27. do 29. novembra organizovao tri radionice odnosno performansa sa diskusijama sa mladima, u 3 grada u Srbiji – Novom Pazaru, Vranju i Kruševcu.

Na ovim događajima se, kroz metodologiju teatra u edukaciji, sa učesnicima/ama diskutovalo o temama značajnim za prevenciju nasilja i bezbednost mladih. Cilj je edukacija mladih i zajedničko ispitivanje pojava u društvu kao što su nasilje u raznim oblicima, s posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje, potom govor mržnje, radikalizam, ekstremizam, netrpeljivost, pripadnost različitim grupama. Teme se obrađuju iz ugla mladih, iz njihovog viđenja ovakvih pojava u društvu – a sa druge strane i iz uloge mladih i toga šta svi mi zajedno možemo učiniti kako bi doprineli prevenciji nasilja, dobrobiti svoje zajednice i povećanju bezbednosti na lokalu.

Ove aktivnosti predstavljaju novu komponentu i deo procesa daljeg razvoja Programa Y/“Budi muško“ programa – nazvanog Program Y+ koji Centar E8 trenutno razvija i testira, uz podršku CARE International Balkans, što će rezultovati novom edukativnom predstavom koja se bavi ovim temama i kojoj su mladi primarna ciljna grupa. Takođe, ovi događaji su deo aktivnosti tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.